Forsker kvalitetsstempler dagplejen

Dagplejen klarer sig fint i forhold til en lignende undersøgelse i vuggestuerne. Det viser det hidtidige største forskningsprojekt om dagplejen, som Ph.d. Ole Henrik Hansen har lavet.

Af Jakob Sølvhøj

Dagplejerne er ifølge forskningsprojektet dygtige til at skabe ro og trygge rammer for børnene. Og dagplejens konstruktion med en enkelt voksen og få børn giver gode muligheder for at udvikle børnenes sprog.

Resultatet glæder mig naturligvis, for i mange år har dagplejen desværre stået i skyggen af vuggestuer og aldersintegrerede institutioner. Men det er der absolut ingen grund til.

Med den nye forskning har vi nu fået et kvalitetsstempel af den kommunale dagpleje, som jeg håber, at kommunalpolitikere vil kigge på, når de planlægger børnepasningstilbud i deres kommuner.

De sidste fem år har kommunerne nedlagt dagplejepladser i stor stil. Mens 34 procent af de 0-2 årige i 2007 blev passet i dagpleje, var tallet ifølge Danmarks Statistik faldet til 27 procent i 2012. En nedgang, der ikke alene kan forklares med et faldende børnetal, for i samme periode er antallet 0-2 årige børn i de integrerede institutioner steget fra 18 procent til 26 procent.

Mens forskningsprojektet viser, at mange dagplejere er gode til at skabe et pædagogisk tilbud, hvor børnene kan udvikle deres sprog, er der også dagplejer, hvor der er plads til forbedringer.

Derfor anbefaler forskerne, at flere dagplejere skal have en uddannelse, så alle lærer at planlægge et pædagogisk forløb, at dagplejepædagogerne skal deltage mere i planlægningen af legestuerne, at der skal være bedre screening ved ansættelse, og at tilsynet med dagplejerne udbygges.

Det er anbefalinger, som vi i FOA bakker op om.

Forskningsprojektet 'Dagplejen i Danmark' baserer sig på observationer hos 65 dagplejere med i alt 130 dagplejebørn i seks kommuner.


Formand for FOAs pædagogiske sektor Jakob Sølvhøj