Daginstitutionen i bevægelse

FOAs Pædagogiske Udviklings Fond (PUF)inviterer i samarbejde med FOA – Fag og Arbejde og UCC i København til konferencen: Daginstitutionen i bevægelse

Om daginstitutionens ethos

21. november 2013 – kl. 15.00-18.10

Konferencen foregår på
Pædagoguddannelsen UCC
Strandvejen 93, 2100 Kbh. Ø

Historisk set har daginstitutionens indhold været præget af en kritisk pædagogik med fokus på barnet. Men også et antiautoritært, politisk frigørende og ideologisk afsæt har præget området, både uddannelsesmæssigt, socialpolitisk og kønspolitisk.

Der er tale om fortællinger, som har haft betydning for både udøvelsen af den praktiske
pædagogik, for de udøvendes forståelse af begrebet pædagogik, og for de udøvendes selvopfattelse
og forståelse af sig selv.

På den baggrund har FOAs Pædagogisk Udviklings Fond gennemført projektet ”Dag institutionens
Ethos”, som er en fortsættelse af projektet ”Forandring og forankring” fra 2011.
Projektet har haft fokus på, hvad det er, der i dag er bestemmende for det indhold, som børn
møder i deres daginstitution hver eneste dag.

For at få et overblik over de forskellige områder og dilemmaer, der sætter sit præg på daginstitutionen,
har projektet gennemført en række interview med pædagogmedhjælpere,
pædagoger, embedsfolk, undervisere, forskere og politikere.

Resultatet har ikke givet et entydigt billede af området. De interviewede er optaget af mange
forskellige emner, lige fra styringsproblematikker og dokumentation til pædagogisk udvikling,
og emnerne har tendens til at filtre sig sammen i aktørernes tankegang og fremstilling.
Det er derfor svært at trække nogle samlende tråde gennem materialet.

På baggrund af materialet har vi forsøgt at indfange daginstitutionsområdet og dets
mangfoldighed som et område i bevægelse. Et område, der ikke ser ud til at have en sikker
retning, men som har mange udviklingsretninger i sig, og det er et felt, hvor det ikke er helt
muligt at stadfæste, fra hvilken position udviklingen er startet.

Program
Konferencen er bygget op om 4 temaer

  • Daginstitutionen i bevægelse, opbrud i ledelse og jagten på mening
  • De underkendte anerkendte
  • Barnet og det pædagogiske projekt
  • Daginstitutionernes Ethos mellem etik og kritik

Program for konferencen
Kl. 15.00-15.10: Byder Jakob Sølvhøj fra FOA velkommen

Kl. 15.10-15.40: Daginstitutionen i bevægelse, opbrud i ledelse og jagten på mening n Søren Smidt fra UCC – opponenter: Ida Kornerup og Stine Elverkilde

Kl. 15.40-16.10: De underkendte anerkendte n Unni Lind fra UCC – opponent: Jytte Hare

Kl. 16.10-16.40: Kaffe og lidt mundgodt

Kl. 16.40-17.10: Barnet og det pædagogiske projekt n Jan Simon Petersen fra FOA
– opponent: Charlotte Palludan

Kl. 17.10-17.40: Daginstitutionernes Ethos mellem etik og kritik n Søs Bayer fra Det fri Gymnasium – opponent: Anders W. Christensen

Kl. 17.40-18.10: Karakterdannelse i børnehaven n Per Schultz Jørgensen

Kl. 18.10- Tak for i dag Randi Bjørndahl Jensen fra UCC

Prisen for deltagelse er 200 kr. FOA yder ingen former for tilskud.

Det er nødvendigt med tilmelding, da der er et begrænset antal pladser – så først til mølle!

Tilmeldingen skal ske på FOAs hjemmeside senest 8. november 2013 via www.foa.dk/Paedagogisk/Kalender/PUF-konference-2013


Har du spørgsmål til arrangementet, så kontakt: Jan Simon Petersen jasp@foa.dk tlf. 46 97 26 06 eller Helle Kragskov hkr001@foa.dk tlf. 46 97 24 27