Videreuddannelse for PAU og SOSU

Den 7. marts 2012 trådte en ny bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser i kraft. I BEK nr. 214 af 21/02/2012 kan man læse, hvilke uddannelser SOSU-uddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent er adgangsgivende til.

Videreuddannelse for PAU og SOSU

Den 7. marts 2012 trådte en ny bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser i kraft. I BEK nr. 214 af 21/02/2012 kan man læse, hvilke uddannelser SOSU-uddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent er adgangsgivende til.

PAU-uddannelsen er direkte adgangsgivende til:

• Pædagog, professionsbachelor

Og med supplering til følgende professionsbacheloruddannelser:

• Socialrådgiver - supplering: naturfag C og engelsk D
• Katastrofe- og risikomanager - supplering: naturfag C eller kemi C og matematik C og engelsk D
• Psykomotorisk terapeut - supplering: enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C

SOSU-uddannelsen er direkte adgangsgivende til:

• Farmakonom, erhvervsakademiuddannelse
• Pædagog, professionsbachelor
• Socialrådgiver, professionsbachelor
• Sygeplejerske, professionsbachelor

Og med supplering til følgende professionsbacheloruddannelser:

• Ergoterapeut - supplering: engelsk C
• Fysioterapeut - supplering: engelsk C
• Tandplejer - supplering: engelsk C
• Psykomotorisk terapeut - supplering: engelsk C
• Jordemoder - supplering: kemi C
• Katastrofe- og risikomanager - supplering: matematik C
• Bioanalytiker - supplering: kemi C og matematik C
• Radiograf - supplering: to af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

• Ernæring og sundhed - supplering: engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten
biologi C eller matematik C eller samfundsfag C