9 forbund deltog i demonstrationen - lukning af Helsingør Hospital i 2013 og sammen havde de fremsat 9 skarpe spørgsmål til politikerne:

  1. Giver lynlukning negative konsekvenser for patienter og medarbejdere?
  2. Kan man love god kvalitet i et Sundhedshus, inden man kender indholdet?
  3. Hvordan giver et Sundhedshus tryghed for borgerne, når man ikke kender indholdet?
  4. Højnes kvaliteten ved at overbelægningen fjernes?
  5. Kan den økonomiske besparelse højne kvaliteten?
  6. Kan man, ved overbelægning på Hillerød, forvente bedre kvalitet, når mulighederne for aflastning bliver mindre?
  7. Bliver ventetiderne på akutklinikken mindre ved at lukke Helsingør?
  8. Hvem er de egentlige eksperter, som skal medinddrages, når store beslutninger skal tages -  medarbejderen eller koncerndirektøren?
  9. Erfaringer skal bruges, når nye tiltag skal besluttes = 6 revurderinger af HOPP 2020, hvornår stopper det?

FOA Nordsjælland, DSR, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeut Foreningen, 3F, HK, Lægeforeningen, Dansk Metal og Danske Bioanalytikere.

 

Lukning af Helsingør Hospital - video