Pressemeddelelse Stort pres på psykiatriske sengepladser

På DR1 blev der i programmet ”21 søndag” sat fokus på det store pres på sengepsykiatriske sengepladser

På DR1 blev der i programmet ”21 søndag” sat fokus på det store pres på sengepsykiatriske sengepladser.

Iflg. programmet har DR1 lavet en undersøgelse blandt 400 psykiatere. Blandt disse psykiatere svarer 30% af dem der udskriver patienter, at de udskriver patienter for tidligt en gang pr uge eller mere. To modstridende holdninger ser ud til at præge debatten; skal der oprustes yderligere i den ambulante psykiatri for at løse dette problem eller er der blevet reduceret for kraftigt i antallet af sengepladser i psykiatrien.

Medarbejderne i regions hovedstadens psykiatri ønsker ligeledes at kommentere på debatten:
Medarbejderne kan genkende billedet af et stort pres på sengeafsnittene og for hurtige udskrivelser. 

I flg. vores opfattelse kan øget ambulant behandling ikke i tilstrækkelig grad løse dette problem. Der er stadigvæk et stort behov for en velfungerende sengepsykiatri, hvilket vi begrunder således;

  • Ift. opstart af visse typer medicinsk behandling er det vigtigt med en tæt observation og evt. blodprøvetagninger, der bedst kan foregå på et døgnafsnit
  • Døgnafsnit giver en unik mulighed for tæt observation af patienter der endnu ikke er diagnosticerede og som har et kompliceret symptombillede
  • akut dårlige patienter, der skal have intensiv elektroshockbehandling skal være indlagte på døgnafsnit
  • Døgnafsnit har oftest et godt og tæt samarbejde med somatikken og kan derfor hurtigt og effektivt udrede patienter for somatiske problemstillinger. Psykiatriske patienter har ofte helbredsproblemer og kan ikke altid selv, givet deres psykiske tilstand, tage initiativ til at opsøge læge
  • På døgnafsnit arbejdes der aktivt på at få patienter videre i andre typer behandlingsforløb. Ingen patienter ”stuves af vejen” på døgnafsnit. Målet er altid at få patienter udskrevet, hvilket også fremgår af de obligatoriske behandlingsplaner der laves for den enkelte patient
  • Udadreagerende patienter der er ”til fare for sig selv eller andre” har behov for indlæggelse
  • Døgnafsnit kan bedre end nogen anden behandlingsform håndtere selvmordstruede patienter
  • Sidst men ikke mindst kan en indlæggelse i en periode give tryghed, støtte og aflastning døgnet rundt til patienter der ikke magter tilværelsen af forskellige årsager

Iflg. Hospitals- og psykiatriplan 2020 skal der fortsat ske en omlægning fra døgnbaseret til ambulant behandling.

Sengepladser på lukkede afsnit er siden 2007 opnormeret med ca. 9%, men samtidig er sengepladser på åbne døgnafsnit reduceret med ca. 30% i samme periode Iflg. Psykiatriens egen virksomhedsplan for 2012.

Så vidt vi er orienterede foregår denne omlægning uden en forholden sig til hvornår smertegrænsen er nået og derfor ser vi på denne udvikling med bekymring.

Vi ønsker, at man forholder sig mere kritisk til denne omlægning og mener, at det må være en passende lejlighed at gøre dette nu, hvor et stort antal psykiatere giver udtryk for at udskrive patienter for hurtigt.

På vegne af medarbejderne i Region Hovedstadens psykiatri:

Henrik Nørbak Ph.d. studerende, FTR Yngre Læger
Psykiatrisk Center Glostrup
Henrik.noerbak@regionh.dk Tlf. 2371 7365

Simon Heide Petersen Psykolog, AC-repræsentant
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Simon.Heide.Petersen@regionh.dk tlf. 2264 2333

Anette Hofflund FTR, FOA
PC Skt. Hans
Anette.hofflund@regionh.dk Tlf. 4124 3569