Konference for praktikvejledere

Nyeste viden og forskning indenfor samarbejdet ml. unge elever og deres praktikvejledere

FOA inviterer til konference for praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Torsdag den 6. december 2012 kl. 10.00 – 16.30
IDA Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

FOA holder en konference, hvor fokus er information om nyeste viden og forskning inden for samarbejdet mellem unge elever og deres praktikvejledere i vekseluddannelse.

Konferencen skal inspirere til at højne kvaliteten i praksislæring og inspirere vejledere i deres daglige arbejde, så praktikvejlederopgaven får højere status ude på praktikstederne.

Invitationen er til alle praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen.

Program for konferencen  

Konferencen er en betalingskonference.
Pris for hele arrangementet er kr. 700,- + moms.  FOA refunderer ikke udgifter til transport og daglønstab.

Tilmelding til konferencen skal ske via

Social- og sundhedssektor: http://www.foa.dk/Social-Sundhed/Kalender/Konference%20for%20praktikvejledere  

Pædagogisk sektor: http://www.foa.dk/Paedagogisk/Kalender/Konference%20for%20praktikvejledere

Tilmeldingsfrist den 1. november 2012

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lotte Meilstrup lom001@foa.dk 4697 2430 eller Gitte Vind givi@foa.dk   4697 2278.

Vi glæder os til at se dig til konferencen.

Venlig hilsen

Nanna Højlund
Forbundssekretær