Faggruppemøde pædagogisk sektor

Fællesmøde med Jakob Sølvhøj


FOA Nordsjællands Pædagogiske Sektorbestyrelse vil gerne invitere sine faggrupper til fællesmøde om det sidste nye på det pædagogiske område.

Der vil være oplæg med Forbundets Pædagogiske Sektorformand Jakob Sølvhøj. Jakob fortæller om de kommende overenskomstforhandlinger 2013, samt giver en aktuel orientering om, hvad der i øvrigt sker på FOA’s pædagogiske områder.

Afdelingens frist for indsendelse af overenskomstkrav er 1/9 2012.

Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation af sektorformand og bestyrelse
2. Oplæg ved Jakob Sølvhøj
- Jakob giver sektorens bud på de kommende overenskomst forhandlinger samt orienterer fra det pædagogiske område.
3. Spørgsmål og debat
4. Generelle krav til overenskomst 2013
5. Faggruppernes specielle krav til overenskomst 2013
- Gruppedrøftelser
- Indsamling af krav
6. Eventuelt

Tilmeld dig her

På vegne af sektorbestyrelsen
Rie Hestehave
Pædagogisk sektorformand