Nyt fra Pædagogisk sektor

Madordningerne kommer igen til afstemning

Madordningerne kommer igen til afstemning blandt forældrene til børn i daginstitutionerne i 2012.

I den forbindelse har FOA sammen med FOLA: Forældre- Landsorganisationen, Kost- og Ernæringsforbundet og Københavns Madhus, taget initiativ til en kampagne for at bakke op om at få flest mulige forældre til at vælge madordninger på daginstitutioner.

I de daginstitutioner, der kunne tilbyde en attraktiv madordning valgte forældrene i 2010 maden til.

50 % af landets institutionsbørn får i dag fælles måltider serveret i institutionen. Sammenslutningen af organisationer ønsker, at flere kommuner tilbyder alle forældre en god madordning.

"De er derfor gået sammen om kampagnen ”Børnemadsvalg 2012”.

Forældrene sagde især ja til mad fra lokale køkkener med køkkenpersonale, frisklavet mad og gode råvarer - i en forventning om større variation og bedre kvalitet i maden end der findes i de fleste madpakker.

Den kommunale udgift til driften af madordninger er forholdsvis neutral, da forældrene betaler for maden og statstilskuddet dækker søskenderabatter og fripladser.

Kommunerne skal dog investere i køkkener, hvis de ikke er der i forvejen. Madtilbuddet i daginstitutionerne er investering i større folkesundhed og mere maddannelse til den opvoksende generation.

Vi mener, at de fælles måltider, hvor alle børn får den samme gode mad er vigtig, fordi de er med til at:

  • Sørge for at alle børn i daginstitution får den mad, de har behov for, og dermed bidrage til større lighed i børns sundhed og trivsel
  • Grundlægge gode kostvaner ved at servere stor alsidighed og variation, i både råvarer og menuer
  • Inspirere til at smage, fordi de andre børn gør, skabe liv, nysgerrighed og glæde om bordet
  • Sprede duften af dejlig mad i institutionen, der vækker appetit
  • Give børnene kendskab til råvare og indsigt i madlavning

I øvrigt kan vi henlede opmærksomheden på at FOA har været med til at udgive flere kogebøger, som kan købes via hjemmesiden.

Kampagnen for det fælles måltid kommer der mere information om, når tiden er mere fremskreden.