Medindflydelse og medbestemmelse i Fredensborg

Lærerkredsen satte gang i debatten

Læserbrev

 

Medindflydelse / medbestemmelse i Fredensborg

I sidste uge satte Fredensborg Lærerkreds gang i en debat om manglende inddragelse af medarbejdere.

Dette under henvisning til en undersøgelse af lærernes arbejdstid, som kommunens direktion havde iværksat, uden forudgående inddragelse af medarbejderne eller deres faglige organisation.

Denne debat gør, at vi som faglig organisation (FOA Nordsjælland) ønsker at kommentere, hvordan vi oplever medindflydelse og medbestemmelsen – 2 områder som til tider bliver kraftigt udfordret i Fre-densborg kommune af forvaltningen – en kommune hvor det er nærmest umuligt at få adgang til at mødes med de lokale politikere – med mindre kommunens embedsværk er til stede.

FOA Nordsjælland repræsenterer en stor gruppe af kommunens medarbejdere, og dermed deres interesser. Vi oplever ikke, at vores medlemmer får mulighed for, at drøfte sager med politikerne.

Vi vil endda vove den påstand, at politikerne ikke må drøfte sager med vores medlemmer og os som faglig organisation. Vi ser til tider, at der er medarbejdere der varetager en borgers interesse, og som efterfølgende bliver kraftigt udfordret på deres ytringsfrihed af ledelse og direktion.

Ofte - når vi som faglig organisation - drøfter konkrete problemstillinger på diverse områder (FOA organiserer faggrupper i de fleste områder) forudsætter politikerne, at de sager de præsenteres for, allerede har været drøftet i MED-udvalget.

Dette er ikke altid medarbejdernes oplevelse. Heller ikke FOA Nordsjællands, for vi har et indtryk af, at MED-systemet i høj grad kunne trænge til en vitaminindsprøjtning til gavn for både ledere og medarbejdere - og i sidste ende borgerne.

Medarbejderne/FOAs medlemmer oplever, at beslutningerne er truffet på forhånd, og at punkterne på dagsordenen er til deres orientering.

Vi må blot sige, at der skal informeres og drøftes forhold der har indflydelse på faggruppernes daglige arbejde – og at dette skal ske forud for, at der træffes beslutninger. Således kommer medarbejdernes meninger med, og ledelsen og politikerne kan efterfølgende træffe deres beslutninger.

Desværre opleves det omvendt i Fredensborg - altså at der træffes beslutninger og bagefter informeres – og det giver ikke grobund for et godt samarbejde. 

Når beslutningerne er truffet på forhånd, føler vores medlemmer sig ført bag lyset, fordi de ikke har fået mulighed for at belyse sagerne for politikerne med deres holdninger.

Vi er af den holdning, at det fremover prioriteres i kommunen at få givet MED-systemet en vitaminindsprøjtning, således at det reelt kommer til at blive oplevet som, at det kan nytte at have en mening.

Medarbejderne skal have lov til at ytre deres meninger, have indflydelse og fornemmelsen af at være en del af et demokrati.


Politikerne bør efter vores mening gå tilbage til at være i mere dialog både med medarbejderne og borgerne – tilbage til demokrati på arbejdspladsen og hos borgerne.


Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland