Helsingør Hospital lukker 2013

Helsingør Hospital lukker allerede i 2013!


Det er søndag eftermiddag, og jeg sidder og nyder lidt af det solskin der viste sig i dag, men så får jeg også kaffen galt i halsen da jeg hører, at der er indgået et forlig om, at Helsingør hospital skal lukke allerede i 2013.

Jeg finder det fuldstændigt uacceptabelt, at de regionale politikere på en sådan arrogant måde bare melder ud, at nu lukker Helsingør Hospital. Set med Nordsjællandske briller er det som om, at de regionale politikere der henhører under hovedstaden, er ligeglade med yderområderne herunder Helsingør. Vi har allerede fået lukket Hørsholm og Esbønderup - og Hornbæk er på vej, uden at der er sket samme reduceringer i det indre København.

OK, der skal bygges et nyt superhospital, men det står jo først klart i 2020, så hvad skal borgerne i Nordsjælland gøre indtil da.

Er I overhovedet klar over, hvad de ansatte måtte tænke, når der kommer en sådan bombastisk udmelding? Det ved jeg, som afdelingsformand for FOA Nordsjælland, da jeg hele eftermiddagen har haft telefonstorm, fra de medlemmer der er ansat på hospitalet.

De er frustrerede, oprørte, bange og kede af det.

Det forlyder sig, at der ikke er patienter nok til at bevare Helsingør Hospital. Det er klart, for I har flyttet en masse specialer videre til øvrige hospitaler, og mange patienter henvises derfor videre dertil.

Jeg mener, at I læner Jer op af et brud på en Med-samarbejdsaftale, da jeg har erfaret, at de ansatte ikke er blevet hørt.

Jeg ved, at der nu skal foregå en høring blandt borgerne, og sikkert også blandt medarbejderne, og her er det mit håb, at både borgere og ansatte råber rigtigt højt og protesterer, og vi i FOA Nordsjælland vil støtte Jer – vi har trods alt et par hundrede ansatte på hospitalet.

Det eneste positive er, at man vil åbne et sundhedscenter i Helsingør, og her forventer vi som faglig organisation, at blive inddraget i planlægningen af et sådant hus. Dette med baggrund i, at vi har en stor gruppe af eksempelvis social- og sundhedsassistenter, som vi forventer, skal arbejde der – ja vi finder det faktisk helt naturligt.

Så FOA Nordsjælland ser frem til at blive kontaktet, så vi kan blive inddraget i den videre proces.


Med venlig hilsen

Lene Lindberg
Afdelingsformand