Frivilligt arbejde

Er du for eller imod frivilligt arbejde

Udtalelse af afdelingsformand Lene Lindberg, FOA Nordsjælland, om frivilligt arbejde forud for debatmøde i Helsingørs Frivilligcenter 5. december 2012 kl. 18:30 i Toldkammeret, Havnepladsen 1.

Til lejligheden er der sammensat et panel:

Terkel Andersen, Frivilligrådet
Henrik Møller, Socialdemokratiet Helsingør Byråd
Benedikte Kiær, Konservativ MF Folketinget
Marianne Kjær, Leder plejehjemmet Grønnehave
Linda Jepsen, Tillidsrepræsentant plejehjemmet Birkebo
Vibeke Schmidt, Tidligere leder LO Nordsjælland
Lene Lindberg, Afdelingsformand FOA Nordsjælland