Arly Eskildsen - Debatindlæg

Kommentar til Arly Eskildsen indlæg. Artikel fra Politikken d. 5.9 2012 sektion 2 side 6


Man har fra regionens politiske side, i marts 2011 udkommet med ”en vision for regionhovedstaden psykiatri” hvor man har udarbejdet og formuleret 10 visioner for fremtiden psykiatri. 

Arly Eskildsen har på side to selv skrevet og udpindet punkterne for visionerne som formand for psykiatri udvalget i region hovedstaden. I RHP har man på lige fod igangsat og planlagt initiativer og projekter der understøtter og fremmer ”visioner for fremtidens psykiatri ”. Man kan undre sig over, om Arly Eskildsen har læst dem!

Medarbejderne i RHP har i gennem de sidste mange år været igennem en kæmpe omstillingsproces, hvor alle har arbejdet målrettet og arrangeret hen imod de visioner der ligger for RHP. De er blevet akkrediteret og har gennemgået store besparelser på lige fod med resten af sundhedsvæsnet, og alligevel gør medarbejderne deres bedste hver dag, på trods af store besparelser samt tiltagende dårligere patienter og borgere.

Man kan som medarbejder der læser denne udtagelse fra vores øverste myndighed, blive noget forarget!. At påstå ”at vi har et menneskesyn, en sygdomsopfattelse og en behandlings- strategi der bygger på forældede forestillinger” er måske at skære alle over en kam! Og det er i den grad en krænkelse for en medarbejdergruppe der hver dag går på arbejde og yder sit bedste.

Regionen er i fuld gang med at kompetenceudvikle medarbejderne på alle felter, så de kan leve op til de krav der er for behandling af vores psykisk syge borgere.

I takt med at kravene for behandling har ændret sig, har medarbejderne gjort alt for at følge med udviklingen. At sige ”at vi gør som vi plejer”, kan kun komme fra en, der ikke har viden om den udvikling der sker, i forhold til medarbejderne og deres kompetencer.

Man kan kun tænke, at Arly Eskildsen blander tingene sammen. Anden forklaring kan der ikke være! Arly Eskildsen kan have sine meninger, men en anden gang kunne det måske være en god ide at spørge medarbejderne først!

Måske Arly Eskildsen skulle sætte en dot mere på i sine politiske mål! Nemlig bedre normeringer samt økonomi så forudsætningerne for at udvikle og nå de mål man har sat for psykiatrien, hurtigere kunne nåes !!

 

Lene Lindberg
Afdelingsformand
FOA Nordsjælland