Udtalelse fra servicesektoren

Serviceassistenterne og køkkenmedhjælperne på Hillerød Hospital har
torsdag den 10. marts afholdt et orienteringsmøde om overenskomstforliget
2011.

UDTALELSE


Serviceassistenterne og køkkenmedhjælperne på Hillerød Hospital har torsdag den 10. marts afholdt et orienteringsmøde om overenskomstforliget 2011.

Serviceassistenterne og køkkenmedhjælperne er stærkt utilfredse med indholdet i forliget. Det drejer sig især om den lønnedgang man får ved at reallønnen ikke kan holde i overenskomstperioden.

Det påstås godt nok, at reallønnen vil være sikret i 2012. Dette har medarbejderne svært ved at se, da inflationen overhaler den manglende lønudvikling i 2011.

Derfor anbefaler medarbejderne at stemme nej, det er simpelthen for ringe og det er en ommer.

De fremmødte er ligeledes forundrede over, at man ved overenskomstforhandlingerne i 2008 kæmpede for at få mere i løn, det er en kampgejst der har manglet ved disse forhandlinger, og der mangler derfor flere procenter til generelle lønstigninger for at reallønnen kan være sikret for de ansatte.

Derfor et stort nej til OK 11.

På vegne af kollegerne
Fællestillidsmand Steen Andersen, mobil 2168 4432 eller 4829 5665
Fællestillidsmand John Gudmandsen, mobil 5189 8200 eller 4829 6312