Patientsikkerhed

”Det er menneskeligt at fejle, men forkert ikke at lære af det”

Den 11.januar 2011 tog bestyrelsen i social og sundhedssektoren til Nyborg Strand, for at høre om patientsikkerhed, som har været en lov på sygehusene siden 2004.

Den 17.marts 2009 vedtog Folketinget loven om, at udvide patientsikkerhedsordningen.

Hidtil har loven kun omfattet sygehusene, men nu skal den kommunale sundhedssektor, praksissektor, apotekssektoren og den præhospitale indsats (ambulancer mv.) også rapportere fejl og utilsigtede hændelser.

Rapporteringspligten trådte i kraft den 01.september 2010.

» Læse hele referatet

Lagt på den 17.03.2011