Fritvalg og seniordage

Ved OK11 blev fritvalgsordningen ændret, sådan at medlemmer omfattet af overenskomst for social- og sundhedspersonale nu kan vælge mellem løn og pension på fritvalgsordningen.

Ved OK11 blev fritvalgsordningen ændret, sådan at medlemmer omfattet af overenskomst for social- og sundhedspersonale nu kan vælge mellem løn og pension på fritvalgsordningen.

Samtidig blev der indført 2 supplerende seniordage for ansatte fra og med det kalenderår, hvor de fylder 58, mens seniordagene ifølge KTO-aftalen fortsætter uændret.

Det blev aftalt, at ansatte, der ønsker at ændre valg – eller som er nødt til at vælge om pga. den nye ordning – skal vælge inden den 1. oktober året før ændringen skal træde i kraft.

Dette har FOA orienteret om i en mail, der blev udsendt til afdelingerne den 8. marts. Herudover har KL orienteret kommunerne den 23. marts 2011 og den 19. september 2011.

Det ser alligevel ud til, at de ansatte i enkelte kommuner ikke er blevet orienteret om muligheden for at vælge 1. oktober.

Hvis der findes medlemmer, der ønsker at foretage omvalg, men som ikke har haft muligheden, så anbefaler vi, at afdelingen tager kontakt til kommunen med henblik på at få løst problemet.


Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland
 
Lene Lindberg
Afdelingsformand
----------------------------------------------------
Tlf.: direkte 46 97 33 80 / mobiltlf. 24 21 56 72
E-mail: lli001@foa.dk
 
Frederiksværksgade 10
3400 Hillerød
www.foanordsjaelland.dk