Faggruppemøde i pædagogisk sektor

Husk at sætte kryds i kalenderen

Kære medlemmer i Pædagogisk sektor
 
Den 2. februar 2011 kl. 19.00  i FOA Nordsjællands lokaler afholdes der faggruppemøde i Pædagogisk sektor med valg af repræsentanter til det landsdækkende faggruppemøde indenfor hver faggruppe; dagplejere, pædagogmedhjælpere,omsorgsmedhjælpere, pædagogiske konsulenter, dagplejepædagoger og dagplejeledere.

Pædagogisk sektor holder mødet som et stort faggruppemøde for samtlige faggrupper. Det fælles landsdækkende faggruppelandsmøde løber af i dagene  23 -24 marts 2011  på Hotel Nyborg strand i Nyborg.

Der vælges for 2 år af gangen og der vil være valg af suppleanter. Sektoren håber at de valgte efterfølgende vil være med til at vidensdele med de øvrige medlemmer om , hvilke emner og debatter der optog deltagerne på det landsdækkende møde.  Til dette er det blandt andet muligt at benytte vores medlemsblad.

» Tilmelding på afdelingens hjemmeside senest den 31. januar 2011.