Trepartsforhandlinger - Udmøntning

Meget få ansøgninger fra FOA's faggrupper, af de udmøntede kompetencemidler fra trepartsforhandlingerne!


Lene Lindberg som er FOA's repræsentant i ansøgningsudvalget af kompetencermidler kan nu konstatere, at det er meget begrænset med ansøgninger til brug af kompetencemidlerne fra FOA's faggrupper, her hvor den første ansøgningsfrist udløber.
 
Når vi tænker på, at en del af kompetencemidlerne er sikret vores faggrupper, så er det tankevækkende at vores faggrupper ikke søger i puljen.

Det kan der selvfølgelig være mange grunde til, det er jo sikkert ikke alle steder det er taget op på arbejdspladsen.

I procedureaftalen for at ansøge kompetencemidler er der lagt op til, at det helst skal ske gennem MUS samtaler, men det er ikke sikkert at I har fået afholdt MUS samtaler i perioden og det kan også være at ledelsen ikke har drøftet det med jer.
 
Vi vil derfor opfordre jer til, at tage en dialog med jeres kolleager og ledslen på arbejdspladsen og drøfte, hvilke behov og muligheder I har for kompetenceudvikling og og dermed søge i næste ansøgningsrunde.

Hvis I har svært ved at få ledelsen i dialog, så opforders I til at sende en ansøgning alligevel.
 
Har I opklarende spørgmål så ring til FOA afdelingen, som kan hjælpe jer. 
 
 
Lene Lindberg 
Afdelingsformand