Gode råd og vejledning til FOAs tillidsvalgte

Gode råd og vedjledning til de tillidsvalgte i forbindelse med nedskæringer og fyringer

Både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanterne har en del opgaver i forhold til at servicere medlemmerne, når der skal nedlægges stillinger.

Dels vil der være opgaver som borgerne ikke længere kan få. Dette kan være rigtig svært for mange medlemmer, men FOA Nordsjælland er af den opfattelse at tempoet ikke skal stige. Det er de ansvarlige politikere der har besluttet hvad servicen skal være, så det er også dem der overfor omverden må stå til ansvar.

» Download hele dokumentet her