Pistol for panden!

Pistol for panden!

Goddag, må jeg lige holde en pistol op for din pande?

Det ser sort ud i Nordsjælland, synes jeg. Netop er den politiske aftale i Regionen vedtaget, før det får voldsomme konsekvenser her i den nordlige region.

Lad mig bare starte med det mest akutte: Hillerød Hospital vedtog i går en procesplan for hospitalets besparelser. Nu skal der skæres i antallet af patienter for Område Nord. Det betyder, at 175 stillinger skal væk – fordelt på Helsingør, Frederikssund, Hørsholm og Hillerød. Medarbejderne skal, inden fredag, melde tilbage, om de ønsker at flytte til bl.a. Herlev, Gentofte og Frederikssund Hospitaler. Der flytter opgaverne hen, og disse tre hospitaler skal fremover betjene vores nordlige regions borgere, sådan ca. 50.000 personer. Denne håndtering svarer til, at tillidsrepræsentanterne har fået en pistol for panden for at kunne nikke til planen. Beskeden var: ”Hvis det ikke går stærkt, kommer der yderligere reduktioner i stillingerne!”.

Jeg synes, at dette er helt uetisk og ganske forrykt. Ingen medlemmer ønsker frivilligt at stille sig i ledighedskøen. Men ingen ønsker, at det skal gå så stærkt, at de ikke kan nå at tænke personlige forhold igennem, før de træffer et valg.

Med i planen hører, at ledelserne fra Hillerød og Herlev skal mødes og drøfte, hvor mange der kan flytte med og hvilke kompetencer, der skal bruges.

Jeg har aldrig set noget lignende. Hvor gennemarbejdet bliver det? Er det ikke at give medarbejderne en umenneskelig behandling?

Den 11. oktober – ja, det er altså om under to uger – får medarbejderne så at vide, om de er købt eller solgt. Det er som at være på auktion til en pris, man ikke selv sætter. Er der købere? Eller går varen ubeset tilbage?

Min fornemmelse er, at politikerne ikke kender til procesformen – og jeg vil derfor gerne spørge: Hvem synes, at denne håndtering, denne proces, er i orden? Er der nogen, der har mod til at svare?

Jeg er også dybt bekymret for fornemmelsen af, at Nordsjælland langsomt er ved at lukke ned på sundhedsområdet. Det meste flytter til København. Vil man i virkeligheden af med hospitalsvæsenet her? Helsingør Hospital vil også flytte opgaver, så jeg ser for mig en række afdelinger stå tomme – inden længe.
Det samme gælder Hørsholm og Esbønderup. Jeg frygter dermed rigtig mange ledige medlemmer i et område, hvor både offentlige og private fyrer medarbejdere.

Og nu vi er ved det, så samler man bl.a. en stor del af kræftbehandlingen i Herlev. Det er på den ene side godt for kvaliteten i behandlingen. Her kan jeg sagtens se, at man som patient gerne vil hen, hvor de dygtige læger og den bedste behandling er samlet. Men på den anden side, så skal Herlev betjene ca. 1.000.000 borgere?

Det kan jeg være bekymret for og håber jo så ikke, at ventetiden stiger og kvaliteten af forundersøgelser falder, fordi mange nærhospitaler ikke bliver i stand til at fortage så mange undersøgelser, som kan opdage kræften i tide.

Som formand for FOA Nordsjælland og medarbejderrepræsentant, er jeg medansvarlig i formuleringen af vores personalepolitiske principper - samt det tillæg i principperne, som ikke er politisk vedtaget endnu.

Men jeg må sige, at jeg ikke i min vildeste fantasi havde forstillet mig, at tingene skulle gå så stærkt. Og jeg synes på ingen måde, at man lever op til hensigterne og principperne.

Så ja, det ser sgu sort ud for Nordsjælland.


Lene Lindberg
Afdelingsformand FOA Nordsjælland
Tlf.: direkte 46 97 33 80 / mobiltlf. 24 21 56 72
E-mail: lli001@foa.dk

Frederiksværksgade 10
3400 Hillerød
www.foanordsjaelland.dk