Fagligt møde på Hillerød Hospital

Stor bekrymring hos seriviceassistenter og køkkenpersonale!

Udtalelse fra serviceassistenter og køkkenpersonale på Hillerød Hospital:

”Serviceassistenter og køkkenpersonale på Hillerød Hospital har d.d. valgt at gå til fagligt møde, hvor man har diskuteret besparelserne med videre.

"Vi er dybt bekymrede over, at det fortrinsvis er de menige medarbejdere, der bliver slået ned på".

Serviceassistenterne og køkkenpersonalet udtrykker dyb medfølelse og solidaritet med de afskedigede kolleger.

Endvidere er man forundret over, at besparelserne ikke har medført ændringer i det øverste ledelseslag såvel på hospitalet, som i regionen. Bl.a. finder man det uhørt, at en ud af fire direktørstillinger på Hillerød Hospital genbesættes i krisetider som disse.”

Kontaktperson: Bettina Lynge - 48 29 56 56