Et bredt budgetforlig

Store besparelser!

Der blev indgået et bredt budgetforlig i går aftes. Forliget medfører, at Hørholm Hospital og Esbønderup Hospital skal nedlægges. Derudover er der meget små justeringer i forhold til de budgetforslag, der er indsendt fra virksomhederne.

Det betyder, at vi som frygtet, står over for meget store besparelser hvilket medfører, at der skal fyres 900 medarbejdere på hospitalerne og i psykiatrien.
 
FOA nordsjælland er af den opfattelse, at det selvfølgelig er positivt  overfor borgere og ansatte, at Espønderup ikke helt  lukker så hurtigt. Vi får derfor sikret flere arbejdspladser i Nordsjælland end først antaget.
 
 I FOA  Nordsjælland ser vi ligeledes frem til, at der via en analyse ses på ledelses - og administrationsområdet, hvilket er i tråd med hvad medarbejderne har kommenteret via samarbejdssystemet.

Vi håber så, at der hurtigt kan ske en fusion mellem de Nordsjællandske hospitaler, idet vi mener det giver god mening med en ledelse, som både er ledelse for område- og nærhospitalerne, for at fastholde flest mulige stillinger.
 
Vi havde håbet, at der var en politisk vilje til at genoverveje en ændring af optageområderne, således at Nordsjælland kunne fastholde betjeningen af borgerne fra Rudersdal.

Det ville betyde en mindre reduktion af senge og stillinger på specielt  Hillerød hospital. Her frygter vi stadig, at det kan betyde en del stillingsnedlæggelser , når sengeantallet falder som konsekvens af ændring af optageområdet.
 
Jeg tør ikke gætte på hvad det får af konsekvenser  for FOAs overenskomstområder.
 
Mit håb er, at dette kan ændres i 11. time, inden en endelig vedtagelse af budgettet den 21 september 2010.
 
 
Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland
 
Lene Lindberg
Afdelingsformand
----------------------------------------------------
Tlf.: direkte 46 97 33 80 / mobiltlf. 24 21 56 72
E-mail: lli001@foa.dk
 
Frederiksværksgade 10
3400 Hillerød
www.foanordsjaelland.dk
Der blev indgået et bredt budgetforlig i går aftes. Forliget medfører, at Hørholm Hospital og Esbønderup Hospital skal nedlægges. Derudover er der meget små justeringer i forhold til de budgetforslag, der er indsendt fra virksomhederne. Det betyder, at vi som frygtet, står over for meget store besparelser hvilket medfører, at der skal fyres 900 medarbejdere på hospitalerne og i psykiatrien.
 
FOA nordsjælland er af den opfattelse, at det selvfølgelig er positivt  overfor borgere og ansatte, at Espønderup ikke helt  lukker så hurtigt. Vi får derfor sikret flere arbejdspladser i Nordsjælland end først antaget.
 
 I FOA  Nordsjælland ser vi ligeledes frem til, at der via en analyse ses på ledelses - og administrationsområdet, hvilket er i tråd med hvad medarbejderne har kommenteret via samarbejdssystemet. Vi håber så, at der hurtigt kan ske en fusion mellem de Nordsjællandske hospitaler, idet vi mener det giver god mening med en ledelse, som både er ledelse for område- og nærhospitalerne, for at fastholde flest mulige stillinger.
 
Vi havde håbet, at der var en politisk vilje til at genoverveje en ændring af optageområderne, således at Nordsjælland kunne fastholde betjeningen af borgerne fra Rudersdal. Det ville betyde en mindre reduktion af senge og stillinger på specielt  Hillerød hospital. Her frygter vi stadig, at det kan betyde en del stillingsnedlæggelser , når sengeantallet falder som konsekvens af ændring af optageområdet.
 
Jeg tør ikke gætte på hvad det får af konsekvenser  for FOAs overenskomstområder.
 
Mit håb er, at dette kan ændres i 11. time, inden en endelig vedtagelse af budgettet den 21 september.
 
 
Med venlig hilsen
FOA - Fag og Arbejde Nordsjælland
 
Lene Lindberg
Afdelingsformand
----------------------------------------------------
Tlf.: direkte 46 97 33 80 / mobiltlf. 24 21 56 72
 
Frederiksværksgade 10
3400 Hillerød
www.foanordsjaelland.dk