Besparelser giver serviceforringelser

Til FOA Nordsjællands medlemmer!

Varsling af besparelser giver serviceforringelser

Som skrevet i min leder i FOA Nordsjællands medlemsblad af september 2010, har vi i år set regeringens genopretningsplan rulle igennem alle FOAs områder – med kraftige besparelser i kommuner og regioner.

FOA Nordsjælland oplever mange afskedigelser, ændrede arbejdsvilkår osv. grundet den dårlige økonomi, og jeg tror desværre, at vi kun har set toppen af isbjerget.

Nu er der varslet flere besparelser rundt omkring i kommunerne og i regionen, og vores velfærdssystem er sat på spil.

En ting er de medlemmer der er ramt i form af afskedigelser eller ændrede arbejdsvilkår. En anden ting er de medlemmer der stadig er tilbage.

Og NEJ, de skal ikke løbe hurtigere, på trods af de færre hænder der er til at udføre arbejdet. Jeg er klar over, at det er nemmere sagt end gjort, for hvilken medarbejder kan sige nej til pasning af de ældre eller af børnene!

Det er hårdt som tilbageværende medarbejder at sige fra overfor ledelsen, men det er FOA Nordsjællands holdning, at det er politikernes ansvar at fortælle, hvilke opgaver indenfor ældre- og børneområdet der IKKE skal løses.

Vi kan frygte at sygefraværet vil stige, at flere og flere må bukke under for arbejdsmiljøet, der helt naturligt vil blive påvirket af de kraftige nednormeringer.
Herudover er der varslet sygehuslukninger, samt flytninger af medarbejdere fra det ene sygehus til det andet.

I budgetoplægget for 2011 ser det særligt slemt ud for de hospitaler der befinder sig i Region Hovedstadens område. Årsagen er, at optageområderne – dvs. hvilket hospital man er tilknyttet hvis man skal indlægges – ja, der står vi til at miste hele Rudersdal Kommune, hvor borgerne fremover skal ind mod de københavnske sygehuse.

Efter vores skøn vil det betyde langt over 100 sengelukninger, og flere hundrede medarbejdere som enten skal flytte arbejdsplads til et andet hospital, eller miste deres arbejde.

Vi har været igennem een fyringsrunde på hospitalerne i Nordsjælland, og nu er der varslet endnu en. Det går i sær ud over social- og sundhedsassistenterne, og disse har svært ved at få nyt arbejde, idet der jo heller ikke er arbejde at få i kommunerne.

Vi er i dialog med kommunerne, regionen samt med politikerne. Men som sagt, er det nu nødvendigt, at også de tilbageværende medlemmer får sagt fra – også for deres egen skyld!

Det mest paradoksale er, at vi om nogle ganske få år, vil komme til at mangle arbejdskraft, og spørgsmålet er så, om vi til den tid kan rekruttere medarbejdere ind til vores områder.

FOA Nordsjælland håber, at den øvrige befolkning også får øjnene op for det der foregår. Forhåbentlig vil de huske alle disse serviceforringelser, næste gang de står overfor et folketingsvalg.

Lene Lindberg 
Afdelingsformand