Graviditet/barsel og Covid-19

OBS. Graviditet/barsel og Covid 19.

 

Det betyder, at du har ret til fuld løn under din fraværsmelding, og at din arbejdsgiver kan få refusion fra første fraværsdag. Dette gælder, så længe sundhedsstyrelsens anbefalinger er som beskrevet ovenfor.

Læs mere her:

https://www.foa.dk/forbund/temaer/a-i/corona-virus/spoergsmaal-svar-om-coronavirus-og-arbejde/spoergsmaal-svar-sygdom-corona: