Kamma fik en kvart million i erstatning med hjælp fra FOA Midt- og Vestjylland

Kamma Lund Madsen blev smittet med coronavirus i marts 2020. Nu har hun fået anerkendt sygdommen som en arbejdsskade og har fået erstatning med hjælp fra FOA Midt- og Vestjylland. 

Kamma Lund Madsen fra Struer var én af de første, som blev smittet med coronavirus tilbage i marts 2020 i forbindelse med sit arbejde som Social- og Sundhedshjælper i Hjemmeplejen Øst i Herning. Om lidt er der gået 4 år, og Kamma døjer stadig med senfølger efter at have været syg med COVID-19.

For at kunne holde til sit arbejde som Social- og Sundhedshjælper, fik Kamma lavet en aftale med sin arbejdsgiver om at gå fra 30 timer om ugen til 26 timer om ugen på grund af den arbejdsskade, som COVID-19 udløste. Det betød, at Kamma ikke havde evnen til at tjene det samme som før, hun blev syg.

Nu er det lykkedes Kamma at få erstatning for erhvervsevnetabet, som hun pådrog sig efter smitten med COVID-19 med hjælp fra Janni Skou Dünser, som er jurist hos FOA Midt- og Vestjylland. Det betød alt i alt næsten en kvart million ind på kontoen. Erstatningen kompenserer de 4 timer, som Kammas arbejdstid er reduceret med ugentligt – fra 2020 frem til pensionsalderen i 2031.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde i første omgang, at Kamma ikke havde ret til erhvervsevnetabserstatning efter sin sygdom med COVID-19 og de senfølger, som opstod. FOA Midt- og Vestjylland og Kamma klagede over afgørelsen og fik medhold fra Ankestyrelsen. Kamma kan nu endelig sætte et punktum for arbejdsskadesagen efter 4 år.

Kammas gode råd hvis man får en arbejdsskade:

”Man skal huske at få anmeldt en arbejdsskade, hvis uheldet er ude. Det er også vigtigt - hvis man har behov for at gå ned i tid på grund af en arbejdsskade - at man får lavet en skriftlig aftale med sin arbejdsgiver, hvor det fremgår” – fastslår Kamma.

”Desuden vil jeg anbefale, at man kontakter FOA Midt- og Vestjylland, hvis man skal søge om erhvervsevnetab. Jeg havde aldrig fået det gjort selv og havde heller ikke fået klaget over den første afgørelse. Jeg ved ikke, hvor jeg havde været i dag, hvis jeg ikke havde fået hjælp fra FOA Midt- og Vestjylland. Jeg havde heller ikke selv kunnet finde ressourcerne til at køre sagen mod Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Senfølgerne betød for mig, at jeg måtte gå ned i tid og dermed også gå ned i løn. I årenes løb er der blevet sparet i vores hjem for at kompensere for den manglende indtjening. Derfor er jeg selvfølgelig glad for, at jeg har vundet sagen og fået en erstatning” – slutter Kamma. 

Ved en arbejdsskade er det vigtigt at have en skriftlig aftale med sin arbejdsgiver, hvor det fremgår, at en eventuel nedsat arbejdstid efter en arbejdsskade skyldes skaden, og at aftalen er indgået for at undgå en sygemelding. Det er vigtigt med dokumentation for kravet. Kontakt FOA, inden du går ned i tid.

Der kan være mange årsager til, at man ønsker at gå ned i tid. Derfor er dokumentation vigtig, hvis det skyldes en arbejdsskade. Kontakt gerne FOA Midt- og Vestjylland for vejledning.

 

Hvilke senfølger har Kamma stadig efter COVID-19

Koncentrationsbesvær

Kamma har til tider stadig svært ved at finde ordene i en samtale og har også besvær med at følge med i en samtale med mange mennesker. Bliver træt ved larm. Magter ikke uro og støj og må trække sig tilbage for sig selv.

Psykisk ustabil

Er blevet lidt mere robust igen. Vælter ikke helt så hurtigt mere. Men der er dage, hvor Kamma stadig føler sig tyndhudet og tårerne kan presse sig på.

Åndenød

Kamma hiver stadig efter vejret. Kan slet ikke gå op ad trapper - men kan godt gå ned fra 1. sal. (Var med i en senfølgegruppe på Herning Sygehus, som ingen effekt havde på lungekapaciteten).

Træthed

Der er stadig dage med udtalt træthed, som er kommet efter COVID-19.