Efterårshilsen fra formanden

Kære medlemmer.

Efter en forhåbentlig god sommer til jer alle, har en mere normaliseret dagligdag indfundet sig, til trods for Corona fortsat er en del af hverdagen, og der fortsat kan være lokale smitteudbrud, der kræver ekstra opmærksomhed.

Afdelingen anbefaler fortsat, at der aftales tid, såfremt i ønsker et fysisk møde i afdelingen. 


Sammenlægning af FOA Sydsjælland og FOA Lolland:

De to afdelingsbestyrelser har d. 21-22. september afholdt fælles bestyrelsesmøde, hvor der på baggrund af mange gode drøftelser blev opnået enighed om, at der nu er en fælles forståelse, der gør at processen frem mod en egentlig fusion fortsætter. 
Det var ikke muligt frem mod 1. januar 2022, at få alle interessenter og især jer medlemmer inddraget i en god proces, så derfor har de to afdelinger besluttet at rykke datoen til 1. maj 2022.

Den videre proces er:

9. november 2021 fælles bestyrelsesmøde. Vedtægter/Budget og økonomi.
Januar – februar 2022, afholdelse af medlemsmøder/TR-møder om sammenlægningsgrundlag.
2. marts 2022 fælles bestyrelsesmøde for eventuelle justeringer i grundlaget.
Marts 2022, afholdelse af generalforsamlinger i Lolland og Sydsjælland.
Medio april 2022, afholdelse af stiftende generalforsamling, såfremt der er stemt for en sammenlægning i begge afdelinger i marts måned.


Kommunalvalg 2021
16. november skal du træffe et valg. Et valg, der bør handle om vores ældre, børn og unge, de udsatte borgere og om arbejdsforholdene for dem, der sørger for plejen, omsorgen, læringen og rengøringen for borgerne.
FOA har undersøgt hvordan det står til med velfærden i din kommune, så du er klædt godt på til at sætte dit kryds.

Som ved tidligere valg er kontoret lukket på valgdagen den 16. november 2021.

Med ønsket om et godt efterår, samt jul og nytår.

MVH. Morten Nielsen.