A-kassen informerer

Hvor finder du al din post fra FOA og hvor stor er ledigheden i FOA Lolland. Hvordan er det med Realkompetenceafklaringen, Virksomhedspraktik og Jobrettet uddannelse.

Ledighed

FOA havde en ledighedsprocent i 1. kvartal 2021 på 2,62 % i gennemsnit.
FOA havde en ledighedsprocent i 2. kvartal 2021 på 2,35 % i gennemsnit.

FOA Lolland havde en ledighedsprocent i 1. kvartal 2021 på 2,33 % i gennemsnit.
FOA Lolland havde en ledighedsprocent i 2. kvartal 2021 på 2,00 % i gennemsnit.

Venlig hilsen Niels-Erik Nonboe/A-kasseleder


Post i ”Min Post” 

Hermed en opfordring til at læse post fra FOA i ”Min Post”. 
Du kan gå glip af meget vigtig information, når du ikke læser din post fra FOA. 

Det er derfor vigtigt, at når du modtager besked om, at der er post fra FOA, at du så går ind på ”Min Post” på vores hjemmeside og læser din post.

Realkompetenceafklaring

I perioden 01/09-2021 til 31/12-2021 har faglærte ledige over 30 år ret til en realkompetenceafklaring – kontakt Jobcenter Lolland for at høre nærmere.

Virksomhedspraktik

I perioden 01/09-2021 til 31/12-2021 kan dagpengepengemodtagere, der har været ledig i mere end 12 måneder og er fyldt 50 år – ret til virksomhedspraktik i op til 8 uger – normalt kun 4 uger.

6 ugers jobrettet uddannelse

I perioden 01/09-2021 til 31/12-2022 suspenderes afviklingsperioden for jobrettet uddannelsen. 
Efter de første 5 ugers ledighed kan retten til 6 ugers jobrettet uddannelsen bruges i hele din resterende del af perioden med dagpengeret.

Venlig hilsen Marianne Nielsen/Fuldmægtig