Aflysning af generalforsamling den 24. marts 2021.

Grundet omstændighederne omkring Covid-19 og forsamlingsforbuddet fortsat er på 5 personer, er det ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen.

Der var 20 personer tilmeldt, heraf 17 med stemmeret.Vedr. valg kan jeg oplyse følgende:

Til næstformandsposten for 4 år ønskede nuværende næstformand Werner Mollerup genvalg. Der var ingen modkandidater, så genvalg til Werner Mollerup.

Til afdelingsbestyrelsen for 4 år stillede Nani Slotsborg op som eneste kandidat. Nani Slotsborg valgt uden modkandidat.

Til afdelingsbestyrelsen for 2 år ingen kandidater.

Som bilagskontrollant for 4 år ønskede Kim Giedo genvalg. Ingen modkandidater, så genvalg til Kim Giedo.

Tillykke til de valgte.

Der var ingen indkomne forslag.

Vi håber, at forsamlingsforbuddet sættes op, så det vil være muligt at afholde generalforsamlingen d. 26. maj som tidligere varslet.

God dag til jer alle.

Venlig Hilsen
Morten Nielsen
Afdelingsformand