Generalforsamling den 26. maj 2021

Indkaldelse med dagsorden

Generalforsamling i FOA Lolland

Som tidligere indvarslet ville der ved manglende mulighed for afholdelse af fysisk generalforsamling den 24. marts 2021, blive afholdt generalforsamling den 26. maj 2021, såfremt Coronasituationen tillader dette!

Da forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer den 21/5-21 er der enighed i FOA Lollands afdelingsbestyrelse om at afholde generalforsamlingen. 

Jer der tilmeldte til generalforsamlingen den 24. marts, vil jeg gerne bede om at tilmelde sig på ny, så vi har et fuldt overblik over de tilmeldte, set i lyset af de fortsatte Corona restriktioner. På forhånd tak.

Onsdag den 26. maj 2021 i Forbundshuset, Brovejen 35, 4930 Maribo

Kl. 18.00 Spisning. Der bliver serveret en sandwich, for fortsat at forebygge smittespredning.

Kl. 19.00 Generalforsamling

Dagsorden:
 1. Godkendelse af forretningsorden
 2. Valg af dirigent 
 3. Valg af stemmetællere (ikke aktuelt da valg er afholdt)
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Beretning ved formanden
 6. Regnskab
7. Valg (er afholdt)
7.1.Næstformand Werner Mollerup for 4 år (ønsker genvalg)
7.2.Afdelingsbestyrelsesmedlem for 4 år 
7.3.Afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år 
7.4.Bilagskontrollant Kim Giedo for 4 år (ønsker genvalg)
 8. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag ved frist 17. marts)
 9. Eventuelt

Af hensyn til spisning skal der tilmeldes senest den 19. maj 2021 på afdelingens telefon 46973000 eller på mail: tilmeldlolland@foa.dk 

Hvis du ønsker at læse den skriftlige beretning inden generalforsamlingen, kan den hentes i afdelingen i ugen før generalforsamlingen. 

Du kan også få den på mail, send os en mail på lolland@foa.dk, så returnerer vi beretningen til dig. Oplys dit medlems. nr. i mailen. 

Venlig hilsen 
Morten Nielsen
Afdelingsformand