Sommerhilsen fra formanden

Orientering vedr. generalforsamling, Ok-21, Strukturkongres og fusionsdrøftelser.

Flere er sikkert allerede startet på sommerferien her et halvt år inde i 2021, hvor Corona fortsat har været samtaleemnet i mange henseender. Forhåbentlig er vi også et sted, hvor vi efterhånden taler mindre og mindre om Corona!

Der blev afholdt fysisk generalforsamling i Forbundshuset i Maribo den 26. maj, hvor beretning samt regnskab for 2019 og 2020 blev fremlagt og godkendt.

OK-21 er stort set afsluttet, med det i mente, at sygeplejerskerne stemte nej og nu er i deres varslede strejke.

Overenskomstresultatet blev af FOA’s medlemmer stemt hjem med en stor majoritet af de afgivne stemmer. Var det et godt resultat, hmm - var det måske det bedst opnåelige resultat, situationen taget i betragtning (Coronapandemien) eller? Selvfølgelig ville vi godt have haft nogle højere lønstigninger hjem til medlemmerne.

Når jeg kigger tilbage i overenskomstforløbet, må jeg konstatere, at det der primært har optaget FOA Lollands medlemmer ved henvendelser i afdelingen, er faktisk deres ve og vel hos dem selv og deres nærmeste. Det er som nævnt ikke ensbetydende med, at de heller ikke ønskede noget mere, men fokus har forståeligt nok været et andet sted, da alle stod i en situation, som ingen havde prøvet før.

Der bliver ingen Strukturkongres i FOA til afholdelse i foråret 2022, da der ikke kunne samles 2/3 flertal i FOA’s Hovedbestyrelse ved afstemningen på junimødet. Der arbejdes på, om den ordinære kongres i 2023 skal udvides med en dag, da der fortsat er mange uafklarede spørgsmål om hvordan FOA skal se ud i fremtiden.

Fusionsdrøftelserne med FOA Sydsjælland er fortsat i gang, og her i september har vi en 2 dags bestyrelseskonference, for at få gennemdrøftet de sidste, men ikke uvæsentligste knaster. Der er forskellige tilgange og holdninger når der snakkes fusioner, da det ofte handler om følelser, og hvad det kan have af betydning for den enkelte.

På den korte bane, ser alt fornuftigt ud, på den lange bane handler det om at få konstrueret noget bæredygtigt, så kommende generationer også har FOA med et lokalt kendskab.

Med ønsket om en god og velfortjent sommer til jer alle.

Med venlig hilsen

Morten Nielsen.