Generalforsamling

Indkaldelse med dagsorden

Generalforsamling i FOA Lolland

Onsdag d. 24. marts 2021 i Forbundshuset, Brovejen 35, 4930 Maribo.

Kl. 18.00 Spisning.

Kl. 19.00 Generalforsamling.

Grundet Covid-19 står vi i en helt speciel situation, som vi endnu ikke ved hvad retning pilen peger i.
Efter drøftelse med afdelingsbestyrelsen, har vi besluttet at indkalde til generalforsamling, da vi har valg, som er vigtige at få gennemført, for fortsat at have en bred repræsentation i afdelingsbestyrelsen.
Er det ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen, vil den blive afholdt onsdag d. 26. maj 2021 kl. 18.00 med spisning, og selve generalforsamlingen kl. 19.00 i Forbundshuset, Brovejen 35, 4930 Maribo, for de medlemmer, der er tilmeldt til generalforsamlingen 24. marts 2021.
I FOA Lollands vedtægter står følgende: For at opnå valg skal man opnå mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, med mindre kun en kandidat er bragt i forslag. Skulle situationen opstå, at generalforsamlingen ikke kan gennemføres den 24. marts, og der kun er en kandidat i forslag til hver valgt post, vil disse være valgt.

Dagsorden:

1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af dagsorden
5. Beretning ved formanden
6. Regnskab
7. Valg
7.1. Næstformand Werner Mollerup for 4 år (ønsker genvalg)
7.2. Afdelingsbestyrelsesmedlem for 4 år 
7.3. Afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år
7.4. Bilagskontrollant Kim Giedo for 4 år (ønsker genvalg)
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Indkomne forslag – herunder forslag til valg – skal skriftligt være afdelingen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til spisning skal der tilmeldes senest den 17. marts 2021 på afdelingens telefon 46973000 eller på mail: tilmeldlolland@foa.dk 

Hvis du ønsker at læse den skriftlige beretning inden generalforsamlingen, kan den hentes i afdelingen i ugen før generalforsamlingen.
Du kan også få den på mail, send os en mail på lolland@foa.dk, så returnerer vi beretningen til dig. Oplys dit medlems.nr. i mailen.

Venlig hilsen
Morten Nielsen
Afdelingsformand

Link til dagsordenen