Rådgivningscafe i Lolland kommune

Lolland Kommune har startet et projekt kaldet Rådgivningscaféen.

Rådgivningscaféen tilbyder rådgivning og vejledning til alle borgere mellem 18 og 67 år, som oplever psykiske og/eller sociale udfordringer. Tilbuddet er anonymt og borgerne skal ikke være visiteret for at få hjælp i Rådgivningscaféen. Borgerne kan blandt andet få hjælp til støttende samtaler i forhold til familie, studie, børn eller lignende, hjælp til at være pårørende, en snak med en rådgiver, som kan hjælpe borgeren til at blive mere klar over, hvad borgeren gerne vil have hjælp til og meget mere. Det er både muligt at få telefonisk og personlig rådgivning. Derudover står der flere informationer om Rådgivningscaféens tilbud samt åbningstider på Rådgivningscaféens hjemmeside.