Orientering ved formanden

Covid-19.

For at undgå smittespredning anbefaler vi fortsat at begrænse fysisk fremmøde. Ring eller skriv gerne.

OK-21.

Tak for bidragene ifm. kravs udtagelse til OK-21.
Der bliver ikke lagt skjul på fra de centrale aktører, at det bliver nogle vanskelige forhandlinger, der skydes i gang senere på året.
Der er strategimøde i FOA (Hovedbestyrelsen) den 29. oktober, hvor de indsendte krav diskuteres, og endelig deadline for udvælgelse af FOAs krav er 9. november.

I kan følge OK-21 på foa.dk under: VI GÅR FORREST NÅR OK21 SKAL FORHANDLES.

Indmeldelsesfrist ifm. OK-21

Indmeldelsesfrist og ny beslutning om understøttelse ved strejke og lockout
Vær opmærksom på at Hovedbestyrelsen har ændret i reglerne for konfliktunderstøttelse. Man skal stadig være indmeldt pr. 1.1.2021 for at være berettiget til konflikt-understøttelse, eller man skal være nyansat.
De nye regler tager højde for en situation, hvis arbejdsgiverne skulle varsle en meget stor og omfangsrig lockout. FOA har aldrig været i en sådan situation, men arbejdsgiverne viste f.eks. i 2013 ved lærerkonflikten, at man er parat til at gribe til lockout-våbnet.
 
Der er tre scenarier, der kan komme i spil ved en konflikt:
1) Hvis der er varslet konflikt af FOA, og du som medlem skal strejke, men der ikke er varslet lockout fra arbejdsgiver. 
2) Hvis der er strejke, og efterfølgende følger en lockout.
3) Hvis strejke og lockout finder sted på samme tid.
 
Reglerne for understøttelse:
1) Hvis der kun er tale om strejke – og arbejdsgiver ikke har varslet lockout – så får du, som skal strejke, fuld løn udbetalt af FOA, så længe konflikten varer. 
2) Hvis strejken begynder før en lockout, får du fuld løn udbetalt af FOA i strejkeperioden. Men når lockouten begynder, får du kun yderligere to uger. Derefter får du muligheden for at låne penge af FOA.
3) Hvis strejken og lockout sker samtidigt, får alle medlemmer – uagtet om du er udtaget til strejke eller til lockout - to ugers fuld løn udbetalt af FOA. Derefter får du mulighed for at låne penge af FOA.

Fusionsplaner med Guldborgsund og Sydsjælland.

De 3 afdelingsbestyrelser har givet mandat til, at der arbejdes videre med et konkret fusionsoplæg.


Venlig Hilsen
Morten Nielsen
Afdelingsformand