A-kassen informerer

Læs om ledighedsprocenten, samtidighedsferie samt udbetaling af indefrosne feriepenge eller det skattefrie engangstilskud.

Nyt fra a-kassen

Ledighed

FOA havde en ledighedsprocent i 1. kvartal 2020 på 2,59 % i gennemsnit.
FOA havde en ledighedsprocent i 2. kvartal 2020 på 3,19 % i gennemsnit.

FOA Lolland havde en ledighedsprocent i 1. kvartal 2020 på 1,97 % i gennemsnit.
FOA Lolland havde en ledighedsprocent i 2. kvartal 2020 på 2,80 % i gennemsnit.

Venlig hilsen Niels-Erik Nonboe/A-kasselederSamtidighedsferie

Fra 1. september 2020 er den nye ferielov trådt i kraft og fremover optjener du din ferie løbende – samtidighedsferie.
Hvis du er fast månedslønnet, optjener du 2,08 feriedag pr. måned.
Som ledig optjener du ret til feriedagpenge på baggrund af det beløb, du modtager i dagpenge – både fulde dagpenge og supplerende dagpenge – opgøres måned for måned.
På din udbetalingsspecifikation kan du løbende se, hvor mange dage du har optjent.
Som ledig er det vigtigt, at du rettidigt får anmeldt din ferie – husk varsel på mindst 14 dage.

Indefrosne feriepenge

Hvis du anmoder om at få dine indefrosne feriepenge udbetalt (3 uger), så vil du ikke blive modregnet i dine ydelser fra a-kassen.

Det skattefrie engangstilskud

I løbet af oktober måned 2020 udbetaler ATP det skatte- og fradragsfrie Corona-engangstilskud på 1000 kr.
Engangstilskuddet udbetales til personer, der fik offentlige forsørgelsesydelser for april måned 2020, herunder arbejdsløshedsdagpenge.
Der vil ikke ske modregning i dine ydelser fra a-kassen.

Venlig hilsen Marianne Nielsen/Fuldmægtig