Formanden har ordet

En stor tak

Først skal en stor tak lyde til FOA Lollands medlemmer for at respektere anbefalingen om at begrænse fysisk fremmøde på kontorerne ifm. Covid-19 og risikoen for smittespredning.

Covid-19 er bestemt ikke ovre endnu, hvillet også fremgår i medierne. Anbefalingen er fortsat at begrænse fysisk fremmøde på kontoerne. 

Har I brug for et fysisk møde, kontakt da afdelingen – eller vedkommende I ønsker et møde med. Ved et aftalt møde undgår I at gå forgæves, da pågældende I ønsker at tale med, måske ikke er til stede!

OK-21
Efter mange drøftelser i forhandlingsfællesskabet er det nu besluttet, at der forhandles trods Corona.
Se nedenstående link:
https://www.foa.dk/global/news/nyt-fra-foa/2020/juni/ok21-skal-tilgodese-lavtloennede
https://www.foa.dk/forbund/presse/seneste-pressemeddelelser/global/news/pressemeddelelser/2020/juni/foa-ok21-forhandles-trods-corona

Husk at opdatere jeres profil på MitFOA.dk 
Vi oplever fortsat, at en del af FOA Lollands medlemmers oplysninger ikke er opdateret i FOA Lollands medlemssystem, så det vil være en stor hjælp, hvis I vil tjekke op på jeres oplysninger på MitFOA.DK

Besvar Funktion i min Digitale post.
Der er nu kommet en ny funktion i jeres digitale postkasse, der gør, at I kan besvare henvendelser fra FOA Lolland, uden at skulle oprette en ny besked. Det vil sige, at der i jeres indbakke med overblik over henvendelser, er kommet en besvar-funktion ude til højre.

For at overholde persondataforordningen er det vigtigt, at I bruger den digitale postkasse ved henvendelser med personfølsomme oplysninger, da det er et krav, at vi som organisation også er omfattet af persondataforordningen.

Drøftelser om mulig sammenlægning mellem FOA Sydsjælland, FOA Guldborgsund og FOA Lolland
Der har gennem det sidste ½ år, været drøftelser om muligheden for en sammenlægning af de 3 afdelinger fra 1. januar 2022.
Det har været en åben proces, hvor FOA Lollands afdelingsbestyrelse løbende har været orienteret, da der sidder repræsentanter fra sektorerne. Formændene for de 2 senior- og pensionist klubber er ligeledes orienteret om drøftelserne, der foregår.

Status er lige nu:
Der er udarbejdet et kortfattet udkast til et fusionsgrundlag til de 3 afdelingsbestyrelser, der mødes den 11/9-2020 for at drøfte, om der skal arbejdes videre med processen!

Sektorbestyrelserne mødes inden mødet den 11/9, for at drøfte udkastet.
Der har verseret rygter om, at der ifm. en eventuel sammenlægning, ville blive lukket helt ned på Lolland, dette er ikke korrekt.

Jeg vil gøre det helt klart, at det er FOA Lollands medlemmer, der på baggrund af et færdigudarbejdet fusionsgrundlag træffer den endelige beslutning, om afdelingen skal være en del af en sammenlægning. 

God sommer.