Formanden har ordet!

Formanden ønsker et godt nytår, og giver et indblik i OK20 forhandlingerne, OK21 kravene og afdelingens lokalarbejde.

Først og fremmest et forsinket Godt Nytår

Lige nu er overenskomstforhandlingerne på det private område i fuld gang. En forhandling hvor FOA ikke er en af de største spillere rundt om forhandlingsbordet - men en medspiller trods alt.

Du kan se FOA's OK20 krav på det private område her.

OK21

Apropos overenskomster, så er forberedelserne til OK21 på det offentlige område i gang. I den forbindelse står det klart, at:

  1. Vi kommer til at drøfte senioraftaler - særligt i lyset af det stigende behov for arbejdskraft.

  2. Fuldtid kommer til at indgå både i aftalerne med regionerne og kommunerne. Forskellen bliver, at fuldtid bliver det normale og deltid en mulighed i kommunerne og regionerne.

Vi understreger, at det skal hænge sammen med en anderledes arbejdstidstilrettelæggelse og arbejdsmiljøindsats. Dog skal det nævnes, at de forskellige forbund i forhandlingsfællesskabet har forskellige holdninger.

Vedrørende en ny løndannelse er det fortsat udfordrende at finde fælles fodslag med de andre organisationer. FOA arbejder derfor på forskellige modeller for, hvordan det kunne se ud, for at finde en vej fremad. Uddannelseskravet er der ikke arbejdet så meget på endnu.

Afdelingen

I afdelingen er vi fortsat travlt beskæftiget med at bistå medlemmer ved sygesamtaler, løntjek/manglende løn, afskedigelser, tjenstlige samtaler, bortvisninger, uenigheder på arbejdspladsen, påtænkt ophævelse af uddannelsesaftale, arbejdsskader osv.

På det kommunale områder fortsætter forhandlingerne med arbejdsgiverne vedr. tilrettelæggelse af arbejdstid, varsling/vagtplanlægning og løn. På det regionale område er der afsluttet lokalforhandlinger på Kofoedsminde i december 2019.

Starten af 2020 byder desuden på to undervisningsforløb for tillidsvalgte, Tjek af ansættelsesbevis og lønforhold (januar), samt Bisidder ved sygefraværssamtaler (marts/april).Årshjul

foa.dk/foa-lolland er der oprettet et årshjul, så du kan se årets gang i afdelingen.

 

Venlig hilsen

Morten Nielsen

Afdelingsformand