Vinterens komme - risiko for glatføreuheld

Husk at anmelde glatføreruheld som arbejdsskader, hvis de sker under arbejdets udførelse – og til din fritidsulykkesforsikring, hvis de sker i fritiden!

FOA Lolland skal bruge følgende, hvis du, eller din kollega, er så uheldig at blive udsat for et glatføreuheld og vil have FOA Lolland hjælp:

 • Hvilken tid på dagen skete uheldet (vil ofte fremgå af anmeldelse/skadestuerapport)
 • Eventuel politianmeldelse fremskaffes
 • Hvor skete uheldet helt præcist - på arbejdspladsens område, privat eller offentlig vej – evt. skitse eller foto fremsendes om muligt - Fotos vil være en god dokumentation
 • Skadens art
 • Sygefraværets omfang
 • Behandlingsudgifter, tingskader, kørselsudgifter m.v.
 • Vidner til uheldet
 • Vidner der kan og vil bekræfte en manglende snerydning/glatførebekæmpelse eller eventuelle påtaler overfor arbejdsgiver/ejer
 • Oplysning om andre, der eventuelt er faldet på området
 • Indhentelse af snerydningsplan fra arbejdsgiver med angivelse af, hvem der har ansvaret for snerydning
 • Beskrivelse af vejrforholdene den pågældende dag og eventuelt dagen før - hvornår satte sne/islaget ind og hvornår ophørte det
 • Beskrivelse af om der fandtes andre adgangsveje til arbejdspladsområdet
 • Fuldmagt til FOA - fås fra afdelingen

- listen er ikke nødvendigvis udtømmende!

Pas på jer selv derude