Valg til forbrugergrupperne i PenSam

Vær med til at gøre din indflydelse gældende i PenSam.

Valgprocessen

Valget gennemføres i samarbejde med firmaet Mobile People og kan gennemføres digitalt fra alle platforme. Opstillingsperioden strækker sig fra 3.-24. september. Valgperioden strækker sig fra 2.-31. oktober. Resultater offentliggøres til kandidater den 15. november og til øvrig offentlighed samt på årsmøderne den 18. november.

Der udsendes to breve i e-Boks:

3. september – brev vedr. opstilling

2. oktober – brev vedr. valghandling med direkte link til valgsystem og samlet kandidatliste

Til de kunder, der ikke er på e-Boks, følger fysiske breve med information om hhv. opstilling og valghandling. Nye kandidater tiltræder til marts 2020. Der planlægges et todages seminar til fælles introduktion og uddannelse.