Lønstigningerne pr. 01.10.21 blev ikke helt som forventet

Lønstigningerne pr. oktober 2021 der er udmøntet i både kommuner og regioner. 

Reguleringsordningen, som blev udmøntet pr.01.10.21 , blev anderledes end forudsat ved forhandlingerne i OK21, fordi man på det tidspunkt baserer beregningerne på skøn for lønudviklingen i privat og offentlige sektorer. 

Selvom man skønner efter mest aktuelle forventninger er det normalt svært at ramme helt præcist, men i den nuværende periode hvor coronaen er en væsentlig faktor, er det ekstra svært. 

Reguleringsordningen er den mekanisme, der sikrer parallelitet mellem privat og offentlig lønudvikling. Dvs. hvis den private lønudvikling er højere end den kommunale/regionale (offentlige område), så opjusteres de offentlige lønninger med 80% af forskellen. Tilsvarende hvis den offentlige lønudvikling har været højere end den private, så nedjusteres de offentlige lønninger med 80% af forskellen.

 

I kommunerne pr. oktober 2021

Her havde man aftalt generelle lønstigninger på 1,01% og skønnet reguleringsordningen til -0,21%, dvs. i alt 0,8% lønstigning.

Reguleringsordningen blev -0,02, dvs. ikke helt så negativ som skønnet. Dermed steg de kommunale lønninger med 0,99%

 

I regionerne pr. oktober 2021

Her havde man aftalt generelle lønstigninger på 1,37% og skønnet reguleringsordningen til -0,71%, dvs. i alt 0,66% lønstigning.

Reguleringsordningen blev -1,03, dvs. mere negativ end skønnet. Dermed steg de regionale lønninger med 0,34% 

 

Så lønnen er steget i både kommuner og regioner – dog meget mindre i regionerne end i kommunerne.

Vi må håbe det går bedre næste gang lønnen skal stige pr.01.10.22