KLS hjalp medlem med ny lønsammensætning og engangssum på 85.000 kr.

Et medlem blev i november 2019 ansat i en anden kommune, end den hun tidligere havde været ansat i. Hun havde forud for sin ansættelse i den nye kommune mere end 5 års erfaring på overenskomsten som ufaglært køkkenmedarbejder.

Den nye arbejdsgiver havde også glemt at sende en lønaftale frem til fagforeningen i forhold til medlemmets lønindplacering, og derfor var hun kun indplaceret på grundlønstrin 14 ved hendes ansættelse i november 2019. Hvilket vi først blev opmærksom på i slutningen af 2021.

Nu er vi langt om længe blevet enige med arbejdsgiver om, hvordan medlemmets løn skal være sammensat. Og hun vil derfor med september lønnen få en større sum penge som efterbetaling og i fremtiden også mere i løn, end det hun havde fået fra start af i hendes nye ansættelse.

Medlemmet vil få efterbetalt værdien af:

3 løntrin fra 01.11.19 til 31.10.21 – Hun steg automatisk 3 løntrin efter 2 års erfaring i kommunen pr. 01.11.21

3 løntrin fra 01.11.19 og fremadrettet, da vi har aftalt, at hun skal have de 3+3 k.trin med baggrund i 2 og 5 års erfaring fra start af hendes ansættelse, fremfor at vente henholdsvis 2 og 5 år på disse løntrin.

Hun vil også fra 01.04.21 modtage et køkkenledertillæg, idet hun har haft denne funktion fra det tidspunkt. Køkkenlederfunktionstillægget er et tillæg, man kan forsøge at få forhandlet, men ikke et tillæg vi kan forlange der skal udmøntes.

Medlemmet vil med september lønnen få en engangssum - udover hendes nye lønsammensætning - på ca. kr. 85.000 før skat. Og dertil skal lægges pension på 13,2% og 13,4 % af beløbet og ferietillæg på 2,35%

Hendes løn fra september 2022 er nu steget med værdien af de 3 trin med baggrund i 5 års erfaring samt køkkenledertillægget: alt i alt kr. 2.354,75 før skat, pension samt ferietillæg er beregnet.

Også her kunne det svare sig at være medlem af den forhandlingsberettigede fagforening – HUSK at sprede budskabet – det er kun de fagforeninger, der er overenskomst part på en overenskomst, der kan forhandle mere i løn, og man får derfor ingen mulighed for en lønforhandling, hvis man er medlem af KRIFA, Det faglige hus, DANA m.v. Det glemmer de at fortælle, når de lokker med billigt medlemskab. Men det er ikke billigt, når de ikke kan forhandle jeres løn alligevel - så er der ingen penge at spare.

Det er KUN FOA der kan forhandle mere i løn på en FOA-overenskomst!

Der er også skattefradrag af op til kr. 6.000.- om året i forhold til fagforeningsdelen. Det betyder, at man får ca. 1/3 af ens fagforeningsbidrag retur i skat eller som forhøjet skattefradrag.