OBS! Udmeldelse ift. folkepensionsalderen

Det er svært at finde rundt i frister for udmeldelse af fagforening og a-kasse, når man når folkepensionsalderen.

A-kassen er styret af en central lovgivning, som gælder for alle a-kassemedlemmer i Danmark. Ift loven skal man udmeldes af en a-kasse ved folkepensionsalderen. Det er fordi, man ikke har ret til dagpenge, når man er pensionist, selvom man måske stadig er aktiv på arbejdsmarkedet.

Hvis man stadig er i arbejde, kan der være gode grunde til at bevare sit fagforeningsmedlemskab. Når man er i arbejde, får man nemlig stadig hjælp fra fagforeningen i alle spørgsmål omkring ens løn-og ansættelsesforhold.

Som folkepensionist ophører en række gruppelivsforsikringer såsom kritisk sygdom, dødsfalds- og invalidesum, som man heller ikke længere betaler til. Hvorfor bortfalder de? Hvis alle pensionister skulle forsikres, ville det uden tvivl blive nogle meget dyre forsikringer, som de andre medlemmer så skulle betale for, og det er de ikke interesseret i.

Alternativt kan man måske tegne en privat forsikring som folkepensionist, men man skal være yderst opmærksom på, om det overhovedet kan betale sig.

Man har mulighed for at være pensionist-medlem af fagforeningen, det giver en lang række fordele, dels at være i fagforeningsfællesskabet/evt. i pensionistklubben, at bevare Nyhedsbrev, Fagblad og FOA Pluskort.

Hvad er fristerne for udmeldelse af fagforeningen? Den normale frist er skriftlig udmeldelse af fagforeningen er til den første i den kommende måned plus en måned. Så der kan være situationer, hvor dit a-kassemedlemskab således ophører før dit fagforeningsmedlemsskab, og at disse to medlemskaber ikke følger hinanden. Det kan nemt give lidt forvirring ift kontingentindbetalingen.

Er du i tvivl om det ene eller andet, så ring og spørg enten fagforening: KLS på tlf: 46971500

Eller a-kassen på tlf : 46971101