Udbetaling af særligt ferietillæg

Kære alle

 

I forbindelse med overgang til ny ferieaftale pr. 01.09.20 vil ferietillægget fra 2021 blive udbetalt ad 3 omgange.  

Første gang dette sker vil være med lønnen for april 2021, hvor det særlige ferietillæg i henhold til overenskomsterne bliver udbetalt for perioden 01.01.20 til 31.12.20. 

Hvis man har været ansat i løbet af 2020, vil man med april lønnen få værdien af det særlige ferietillæg, der udgør en overenskomstbestemt procent af lønnen for denne periode, udbetalt. 

For jer der er ansat i en kommune, udgør det særlige ferietillæg 1,35% af lønnen. 

For jer der er ansat i regionen, udgør det særlige ferietillæg 1,40% af lønnen. 

Der beregnes ferietillæg af alle lønmidler – det vil sige udover grundlønstrin, alle øvrige trin - uagtet om det er centralt eller individuelt aftalt kvalifikations- eller funktionstrin, tillæg opgjort i kroner, grundlønstillægget, merarbejde, overarbejde m.v.  

Med maj lønnen kommer så værdien af den 1% af ferietillægget som er i henhold til ferieaftalen. Dog vil man kun få værdien af denne 1% for de første 9 måneder af ferieoptjeningsåret, der løber fra 01.09.20 – 31.08.21 – hvis man vel og mærke har været ansat i hele perioden fra 01.09.20 – 31.05.21. 

Med august lønnen vil man så modtage den 3. udbetaling af ferietillægget -denne gang værdien af den 1% for perioden fra 01.06.21 – 31.08.21 = 3 måneders periode. 

Selv om ferietillæggene nu bliver udbetalt i 3 omgange, så er værdien af de samlede ferietillæg det samme, som man har været vant til før - under forudsætning af, at man ikke er gået ned i tid eller har mistede funktionsløn i forhold til tillæg eller løntrin.  

 

Rent faktisk bør man opleve, at det samlede ferietillæg er højere end året før. Forudsat altså at man har været ansat i hele perioden, har det samme antal timer og lønsammensætningen heller ikke er blevet ændret.

 

 

Mimi Bargejani

Næstformand