OBS: udbetaling/beregning af indefrosne feriemidler ifm. barsel

Opgørelse af feriemidler er tilgængelig på borger.dk. Vær særlig opmærksom hvis du har været på barsel og allerede har fået udbetalt op til tre ugers feriemidler i 2020.
Af Josephine Arrild McGhie, TR og FTR-suppleant i BUF/Københavns Kommune

 

LD-Fonde, som administrer de indefrosne feriemidler, har i løbet af februar måned opgjort beregningen af midlerne, således at alle nu kan se deres opgørelse på borger.dk/se-feriemidler. Her kan du se, hvad arbejdsgiver har indberettet, og hvad du har til gode, uanset om du allerede har fået udbetalt op til tre uger i efteråret 2020 eller stadig har alle fem ugers feriemidler på kontoen. Perioden for den nye udbetalingsrunde er ikke fastlagt endnu, men det bliver i løbet af foråret 2021. Sikkert er det dog, at hvis du mener, at der er fejl i din opgørelse, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Der kan have været fejl i din udbetaling af feriemidler i 2020, hvis du har været på barsel i optjeningsperioden.
Har du som lønmodtager fået barselsdagpenge i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, har der sandsynligvis været et mangelfuldt beregningsgrundlag, hvis du har fået udbetalt op til tre ugers feriemidler i efteråret 2020. Under en periode med barselsdagpenge optjener du feriepenge og arbejdsgiverpension beregnet ud fra din normale løn, men arbejdsgivers pligt til at indberette disse oplysninger lå først den 31. december og derfor har LD-Fonde ikke haft de nødvendige tal til at beregne feriepengesummen i forbindelse med udbetalingen i oktober. Disse perioder er nu beregnet færdigt, og det kan betyde, at du har et restbeløb til gode.

Jeg opdagede selv fejlen, da min udbetaling i 2020 var påfaldende lille. Jeg har fuldtidsarbejde, og udbetalingen for tre ugers opsparing i oktober 2020 lød på 8.400 kroner. Jeg har fået genbehandlet min sag, og LD-Fonde oplyser nu, at jeg har 4.800 kroner til gode og altså skulle have haft 13.200 kroner i alt. Årsagen var netop en periode med barselsdagpenge i 2020, hvor feriemidlerne først var indberettet af arbejdsgiver i december måned.

Når den nye udbetalingsrunde går i gang, formentlig i løbet af marts måned, får du mulighed for at få udbetalt et eventuelt restbeløb, som har manglet på din første udbetaling. Det kan både ske i forbindelse med en udbetaling af de resterende to ugers feriemidler, men ønsker du kun at få udbetalt restbeløbet, kan det også lade sig gøre.

De beregninger som var mangelfulde i oktober 2020 bør være rettet til i den nye opgørelse - da arbejdsgiver nu med sikkerhed har indberettet alle oplysninger. Hvis du stadig mener, at der er fejl i beregningen af feriemidler, skal du kontakte din arbejdsgiver, da KLS ikke har mulighed for at undersøge sagen for det enkelte medlem.