Tak for året, som er ved at rinde ud

Kære Alle, 

2021 rinder ud, og det har desværre også været præget meget af Covid-19 virussen, som slog benene under os alle i 2020.

Samme tidspunkt sidste år - bedst som vi alle troede, at vi var ved at få et overtaget i forhold til Covid-19 – blev Danmark lukket ned mange steder, og der gik mange måneder før vi igen i foråret 2021 langsomt vendte tilbage til en mere almindelig hverdag.

Heldigvis er vi langt i vores vaccineplan/udrulning af denne i Danmark, og mange har valgt at tage imod tilbuddet om at blive vaccineret og er derved med til at sikre, at færre bliver smittet og heldigvis for en del af de smittede, får de også et mindre voldsomt sygdomsforløb.

Der er dog desværre konstateret en ny variant af virussen, der er endnu mere smitsom end de tidligere varianter, og vi må derfor fortsat tage vores forholdsregler ved at huske på god håndhygiejne, bruge mundbind i den offentlige transport, ved indkøb i forretninger m.v.

Regeringen har meddelt, at de i 2020 og 2021 betaler for de ekstra udgifter, som de offentlige arbejdsgivere har haft i forbindelse med den øget rengøring, der har været sat i værk. Jeg håber på, at den øgede fokus på effekten og behovet for en bedre rengøringsstandard vil betyde, at der vil blive givet mere tid til at udføre det arbejde, som mange af jer udfører i det daglige.

Rengøring er en meget vigtig funktion, i kampen for at holde antallet af smittede nede, både i forhold til Covid-19, men også i forhold til mange andre vira, som er i omløb. Vi så jo også sidste år, mange steder, et fald i andre sygdomme som influenza der til dels skyldtes den øgede rengøring mange steder.

Jeg er tiltrådt som ny formand efter Ellen i september i år og der er derfor en del nye opgaver, som jeg skal sætte mig ind i, og det er jeg godt på vej til at blive. Vi har som oplyst ved vores ordinære Generalforsamling i maj valgt i fremtiden kun at være en valgt - formanden i KLS og derpå skal der ansættes en ny kollega i afdelingen frem for en valgt næstformand. Dette vil dog nok først finde sted i løbet af foråret 2022, da vi først skal have et overblik over hvilke opgaver denne nye kollegaer skal sidde med.

Derudover er vi desværre også ramt af sygdom blandt personalet, og det betyder, at vi mangler hænder til at løse nogle af de mange opgaver vi har i KLS. Jeg er derfor opmærksom på, at der til tider går længere tid end ønsket, i forhold til at I som medlemmer får et svar, når I henvender jer til os i KLS med spørgsmål og ønske om hjælp m.m. Jeg beklager denne ekstra lange ventetid for nogle af jer, men må også bede om at der er forståelse for, at der ikke kan være den samme svartid, når der mangler tid/hænder i forhold til sygdom og en ubesat stilling.

Derudover er der desværre også opgaver især inde for døgnarbejdstid, der fortsat venter på at blive behandlet. Disse sager tager ofte meget lang tid at få afgjort/løst, og det skyldes bl.a., at der er mange dokumenter / lønsedler m.v., der skal findes frem og gennemses. Og når det er gjort, skal vi igennem en længere proces med arbejdsgiver, før vi enten bliver enige, forliger sagen eller ender ud med en uenighed, der så skal videreføres på et højere niveau. Hvor KLS så sender sagen ind til forbundet for videreførelse over for arbejdsgiver via KL eller Danske regioner der repræsenter de offentlige arbejdsgiver som kommunerne og Region Hovedstaden.
Vi har p.t. flere sager der desværre er endt der, og hvor vi blot må afvente, at sagerne er afgjort i det regi og en del afventer fortsat at blive rammesat til en forhandling.

Vi har derfor måtte skrive til de af jer, som endnu ikke har fået afgjort jeres sager og gøre opmærksom på, at jeres sag afventer at blive afgjort / sagsbehandlet andet sted, og at vi nok skal skrive til jer igen, når der er nyt i sagen. Vi har derfor ikke glemt jeres sag, men der kan gå meget lang tid / mere end 1-2 år før der desværre er nyt i sagen.

Disse typer sager tager lang tid og derudover har der også ophobet sig en del sager grundet OK21 forhandlingerne og dertil hele Covid-19 situationen, hvor der har været nedlukket mange steder i flere måneder m.v.

Så mange TAK for jeres tålmodighed i disse sager.

Jeg håber på, at 2022 vil få sat fart på sagerne, og at vi som fagforening kan være med til at sikre, at det der er aftalt ved overenskomstbordet gennem tiden og via arbejdstidsaftalerne også overholdes – så I får den betaling, der er aftalt.

I 2022 vil vi derfor fortsat have fokus på, at I får den korrekte betaling / løn for de opgaver I udfører. Der vil også være et øget behov for at holde øje med, at jeres arbejdsmiljø er sundt og holdbart, så I kan holde til at arbejde til pensionsalderen og ikke ender med at blive nedslidte og syge af at gå på arbejde.

Tak for jeres medlemskab af KLS. Jeg håber på, at I alle må få nogle gode helligdage omkring jul og nytår og for størstedelen af jer også nogle gode fridage i den forbindelse.

Mimi Bargejani
Formand.