Overenskomstresultaterne!

De nye Overenskomstresultater for perioden 01.04.21 – 30.03 24 er godkendt af et flertal af FOA’s medlemmer

Et stort flertal af FOA’S medlemmer har stemt ja til den nye overenskomst der går fra 01.04.21 – 30.03.24 

Det betyder at de generelle lønstigninger, der er aftalt, træder i kraft. 

Den første generelle lønstigning er på 1,0% på kommuneområdet og 0,75% på Regionsområdet og er med virkning fra 01.04.21. 

Dog har man ikke kunne nå, de fleste steder, at få dette på plads til april lønnen – da urafstemningen først sluttede 19. april og FH-afstemningen først fandt sted 21. april. 

I vil derfor først med maj lønnen kunne se, at denne 1,0%  eller 0,75% stigning er kommet på lønnen med tilbagevirkende kraft fra april 2021. Det er ikke en stigning i løntrin med værdien af den løn i plejer at få, der stiger. 

I kan evt. sammenligne jeres normale månedsløn fra marts 2021, med den normale månedsløn for maj 2021, når den kommer. 

Jer der er på kommuneområdet kan tage jeres normale månedsløn for marts og gange den med 1,01, og det skulle så give resultatet for den nye normale månedsløn for maj måned. Jer der er på regionsområdet kan gøre det samme, dog skal I kun gange med 1,075. 

I bør dog også kunne se på jeres maj lønseddel hvor meget den 1,0 % eller 0,75 % stigning betyder pr. måned, da der jo nok er efterreguleret for april måned.

 

Herunder følger en oversigt over de generelle stigninger, som er aftalt i denne nye overenskomstperiode på henholdsvis KL og Danske Regioners område:

 

Generelle lønstigninger i KL OK 21-24

Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 pct.

Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,01 pct.

Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,90 pct.

Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 pct.

Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,81 pct.

 

 

Generelle lønstigninger i Danske regioner vedr. OK 21-24

• Pr. 1. april 2021 stiger lønnen med 0,75 %

• Pr. 1. oktober 2021 stiger lønnen med 1,37 %

• Pr. 1. oktober 2022 stiger lønnen med 1,35 %

• Pr. 1. januar 2023 stiger lønnen med 0,77 %

• Pr. 1. oktober 2023 stiger lønnen med 0,78 %

 

Der er også aftalt andre stigninger i forhold til den enkelte overenskomst, men de kommer først i spil fra den 01.04.22, og dem vil vi skrive om på et senere tidspunkt. 

Ligeledes vil vi også se, om det kan blive muligt at holde temadag for vores tillidsfolk samt fyraftensmøder for jer almindelige medlemmer - i perioden efter sommerferien, hvor vi vil gennemgå hvilke andre OK forbedringer, der er kommet i denne nye overenskomstperiode. 

Sidst men ikke mindst vil Ellen og jeg takke for, at så mange af jer deltog i urafstemningen - da det er vigtigt, at I som medlemmer giver jeres holdning / mening tilkende om de nye overenskomstresultater, der er aftalt for periode, og de resultater det har været muligt at opnå i denne omgang.

  

 

Med venlig hilsen

Ellen og Mimi