Nyt fra KLS' Repræsentantskabsmøde 21. sept.

Kære alle

Ved repræsentantskabsmødet den 21.09.21 var der en livlig debat og spørgen ind til de forskellige punkter på dagsorden.

Der blev blandt andet talt om, hvilke resultater der var kommet ud af den overstået overenskomstforhandling for perioden 01.04.21 – 31.03.24

Der blev forklaret forskellen mellem det der aftales ved fællesbordet via forhandlingsfællesskabet - der blandt andet dækker forbedret vilkår ved sorgorlov, de generelle procentreguleringer af værdien af lønnen – hvoraf den næste regulering kommer med oktober 2021 lønnen. Man kan sammenligne månedslønnen for september og oktober til sin tid og derpå se, hvor meget lønnen reelt er steget før skat - hvis man har haft samme antal timer i disse to måneder og der ikke er ændret på selve lønsammensætningen.

Selve overenskomstforbedringerne i forhold til den enkelte overenskomst kommer først pr. 01.04.22 – hvor blandt andet jeres grundlønstillæg stiger. Vi vil skrive om det i april nyhedsbrevet til næste år.

Vi fik også godkendt budget udkast for 2022 – der stort set er identisk med budgettallene for 2021.

Vi havde besøg af medarbejdere fra A-kassen, der fortalte om en mulighed for at blive formidlet et nyt arbejde for både ledige og andre FOA medlemmer der måtte ønske et andet arbejde. Ordningen hedder FOA Jobmatch. Og ønsker man at blive tilknyttet ordningen, kan man ringe til Foa Jobmatch og høre mere om ordningen. Ring på 46973666

Vi fik også talt om, at der på årsmødet i Pensam den 4. november er forslag om at ændre vilkårene, som de er nu, for de af Pensams kunder, der får tilkendt en seniorpension/førtidspension, hvoraf nogle af dem er jer medlemmer.

Ændringsforslagene er blandt andet, at man kun kan få engangssummen på de kr. 145.000 skattefrit, hvis der er mindst 6 år til at man kan gå på folkepension. Den nuværende regel er mindst 5 år, før man kan gå på folkepension.

Ligeledes er der også forslag til, at man som seniorpensionist/førtidspensionist skal påbegynde udbetaling af ens individuelle alderspension mindst 3 år før man kan gå på folkepension – da det er fællesskabet, der betaler pensionsbidragene for den enkelte, når de bliver tilkendt en seniorpension/førtidspension.

Dette håber jeg meget på, at I vil drøfte ude på jeres arbejdspladser, så der er mulighed for at træffe den bedste beslutning på årsmødet den 4. november - ud fra det et flertal af jer som medlemmer ønsker for fællesskabet.

Hvis ikke man vil ændre på de nuværende regler, vil det betyde, at selve prisen for gruppelivsforsikringen bliver dyrere for alle.

I må dog også meget gerne sende mig en mail på ymyb@foa.dk og lad mig vide, hvad I hver især har af holdning til disse spørgsmål.

Jeg vil gerne have jeres svar den 30.oktober kl.12.00 senest. 

Mimi Bargejani