Valuta for KLS medlemskab

Et ny-indmeldt medlem har siden maj sidste år været ansat som vikar i en kommune på 32 timer om ugen. Hun blev ved ansættelsen indplaceret på løntrin 14 og ikke andet udover grundlønstillægget. Hun er så efterfølgende fra 01.12.20 overgået til en fastansættelse på 37 timer om ugen og har derpå meldt sig ind i KLS.

 

Hun har mere end 10 års erfaring med rengøring fra det private forud for hendes ansættelse i kommunen. Og nu har vi her i marts måned fået forhandlet færdig med arbejdsgiver.

 

Hun vil med tilbagevirkende kraft fra 01.12.20 få 3+3 individuelle k.trin samt det store grundlønstillæg på de kr. 981.- fremfor det på kr. 760.

 

Det betyder, at hun med næste lønkørsel her i marts måned vil få et engangstillæg på kr. 7.163,14 før skat, for periode fra 01.12.20 og derpå i fremtiden 6 ekstra løntrin,  der cirka svarer til kr. 2.280 pr. måned før skat.

 

Derudover skal man lægge værdien af de 13,2% pension samt ferietillægget på de 2,35% i alt.

 

Vores ny-indmeldte medlem har derfor allerede fået fuld valuta af sit medlemskab. Men hvis hun var blevet medlem allerede tilbage i maj måned sidste år, ville hun nok allerede der været blevet aflønnet på løntrin 20 og ikke kun på løntrin 14. Hvilket betyder, hun er gået glip af ca. kr. 2.280 pr. måned - langt mere end det koster at være fuldtidsmedlem af FOA/KLS.

 

Mimi Bargejani

Næstformand.