I alt 437.000 kr. til 13 medarbejdere efter at fagforeningen gik ind i sagen

Rengøringspersonalet kan også været omfattet af døgnaftale indgået med KL

I KLS har vi en del medlemmer, som arbejder på arbejdssteder, der er omfattet af døgnaftalen indgået med KL - Kommunernes Landsforening.

Når man arbejder under døgnaftalen (som har aftale nummer 79.01), er man omfattet af nogle helt bestemte regler om, hvordan man skal aflønnes ved blandt andet arbejde på lørdage, søndage og helligdage.

Der er lavet aftale om, hvilke dage man som udgangspunkt har ret til mulighed for at holde fri med fuld løn samt hvordan man skal aflønnes, hvis der er planlagt, at man skal arbejde på disse dage. Ligeledes er det også aftalt, hvordan man skal aflønnes, hvis man med for kort varsel får besked om, at man skal komme ind og arbejde på en ellers planlagt fridag.

Arbejdspladser som er omfattet af døgnaftalen under KL, er typisk arbejdspladser som plejehjem, bosteder for psykisk syge samt fysisk handicappede, omsorgshjem, genoptræningscentre m.v.

Vi har haft en sag i en kommune, hvor det viste sig, at kommunen desværre havde overset, at de medarbejdere der gør rent på disse steder, også er omfattet af døgnaftalen.

Sagen er nu forliget, og 13 medarbejdere har samlet set fået efterbetalt kr. 437.000.- før skat.

OGSÅ i dette tilfælde har det kunne svare sig at være medlem i den rigtige fagforening.

Denne sag ville ikke kunne være ført i det Faglige hus, ASE eller Krifa – de har ikke forhandlingsretten og formodentlig heller ikke forstand på døgnarbejdstidsaftalen.

Husk at sige det til de af jeres kollegaer, som er fejl organiseret.

 

Mimi Bargejani

Næstformand