Henvendelse om seniorpension førte til mere i løn med KLS' hjælp

Et medlem henvender sig til os, idet hun har brug for vejledning i forbindelse med ansøgning til en seniorpension.

 

Hun er ansat i Københavns kommune under Børne- og Ungdomsforvaltningen, BUF og har været ansat uafbrudt i over 20 år.

Da der findes en forhåndsaftale fra 2007, som kun gælder i BUF – er der på forhånd aftalt, at der for medarbejdere, som har været ansat uafbrudt i 10 og 15 år, skal ske en lønstigning med henholdsvis 2 og 1 løntrin, når de opnår henholdsvis 10 og 15 års uafbrudt ansættelse i forvaltningen.

Vores medlem havde desværre ved en fejl ikke fået det sidste løntrin ved 15 års erfaring og har nu med KLS' hjælp fået det manglende løntrin fra 01.06.16 og fremadrettet.

Det manglende løntrin i perioden 01.06.16 – 01.08.21 svarer til kr. 31.017,17 før skat. Dertil har hun også modtaget morarenter på kr. 4.033,96 før skat for at modtage det manglende løntrin for sent. Samt 13,2% pension af den manglende løndel = kr. 4.094,26.

Igen var det en rigtig god ide for vores medlem at være medlem af en overenskomstbærende fagforening.