Indtægt fra ekstra "Corona-arbejde" modregnes ej i pension

Ny lov betyder, at indtægter fra ekstra ”corona-arbejde” ikke skal modregnes i pension

De almindelige regler for beregning af pension betyder, at hvis du modtager folkepension, førtidspension eller seniorpension, kan du blive trukket i din pension, hvis din ægtefælle / samlever – eller du selv- har indtægter, der overstiger visse beløbsgrænser.

 

De almindelige beregningsregler vil derfor kunne få en negativ virkning for dig som pensionist, hvis enten du selv – eller din ægtefælle/ samlever- har haft flere arbejdsopgaver og dermed ekstra indtægter her i corona-tiden.

Det kan for eksempel være indtægter, der skyldes, at du har fået flere arbejdstimer på grund af behovet for ekstra grundig rengøring.

 

Nu har Folketinget imidlertid vedtaget en lov, der betyder, at indtægter fra corona- relateret ekstraarbejde, ikke skal modregnes i en pension.

 

Hvis du er pensionist, og din ægtefælle/samlever har haft ekstra indtægter på grund af corona-relateret arbejde, vil det altså ikke gå ud over din pension.

Det samme gælder, hvis du som pensionist selv har haft corona-relateret arbejde.

 

Reglerne gælder for alle offentligt og privat ansatte, der har haft større indtægter på grund af coronarelateret arbejde fra marts 2020 og i hele 2021.

 

Som pensionist skal du indberette enten din eller din ægtefælle/samlevers corona-relaterede ekstraindtægt til Udbetaling Danmark. Det kan du gøre fra den 27.04.2021

 

Du skal kunne dokumentere den corona-relaterede indtægt via lønsedler, og du skal underskrive en ”tro og love”- erklæring.

 

Du skal også have en arbejdsgivererklæring, der bekræfter, at indtægten er direkte relateret til corona, og at der er tale om en arbejdsindsats, som går ud over det, som du eller din ægtefælle/ samlever ellers ville have ydet i henhold til ansættelseskontrakten.

 

 

Hans Hønborg

socialrådgiver