HUSK at holde din optjente ferie

HUSK at holde din optjent ferie fra det første optjeningsår efter den nye Ferieaftale – samt evt. rest fra miniferieåret.

Det første ferieoptjeningsår fra perioden 01.09.20 til og med 31.08.21 - efter den nye Ferieaftale - er lige afsluttet, og vi er her fra den 01.09.21 begyndt på et nyt optjeningsår. Dog er der fortsat 4 måneder fra perioden 01.09.21 – 31.12.21, hvor man kan afvikle ferie fra det første optjeningsår.

I den nye Ferieaftale kan man kun få overført de fire første ferieuger, hvis man har været lovlig forhindret i at afholde ferien - ved eks. sygdom eller barsel. Så har man endnu ikke brugt de fire første ferieuger = 20 dage og har været ansat minimum siden 01.09.20, så skal man i gang med at planlægge brugen af disse dage før udgangen af 31.12.21 – ellers mister man dem.

Hvis man eks. havde planlagt at bruge 3 uger = 15 dages ferie i juli måned i år, men blev syg og derfor har fået ferien udsat. Og så er blevet rask igen her i september måned, så skal man få aftalt, hvornår de i alt 20 dage skal bruges før 31.12.21.

Man kan kun få op til de 4 uger = 20 dage overført til det nye afviklingsår, hvis man har været lovligt forhindret i at afholde ferien helt frem til den 31.12.21.

Eks.1

Man har ikke holdt ferie endnu pr. 30.11.21  i hele afviklingsperioden grundet barselsorlov, men kommer tilbage fra barsel den 01.12.21 – så SKAL man planlægge afvikling af de 4 ugers ferie i december 2021, ellers mister man den.

Eks. 2

Man har ikke holdt ferie endnu pr. 15.12.21  i hele afviklingsperioden grundet barselsorlov men kommer tilbage fra barsel den 16.12.21. Så SKAL man planlægge afvikling af den ferie, der kan være i perioden fra 16.12.21 – 31.12.21, hvilket i år er 11 dage, da den 24. december er en overenskomstbetalt fridag - og helligdage ikke kan være feriedage samtidig. I dette tilfælde får man så overført 9 dages ferie til det nye afviklingsår. Man kan ikke få udbetalt disse dage, selv om man ikke har kunne afvikle dem grundet barsel – de skal overføres til det næste afviklingsår.

Den 5. ferieuge vil som udgangspunkt blive udbetalt, hvis man ikke har fået brugt den. Medmindre man har aftalt med arbejdsgiver, at den overføres til det nye afviklingsår. Det er ikke en ret, at man kan kræve at få den overført – det skal aftales mellem den enkelte og arbejdsgiveren - og modsat kan arbejdsgiveren ikke selv bestemme, at den overføres.

Den 5. ferie uge udbetales kun automatisk, hvis man har været fuldtidsansat i hele perioden fra 01.09.20 – 31.08.21. Har man ikke været det, skal man ind på Borger.dk og udfylde et skema og bede om at få dem udbetalt.

5. ferie uge bliver udbetalt for fuldtidsansatte, uden der behøver at være en feriehindring som årsag til, at den ikke er blevet afviklet.

Husk at man i perioden 01.09.21 – 31.12.21 både optjener ny ferie og kan afvikle den gamle ferie.

Hvis man har ferie tilbage fra miniferieåret, som var perioden 01.05.20 – 01.09.20 = 16,64 dage, optjent fra 01.01.19 – 01.09.19 - skal man også se at få dem brugt sammen med mindst 4 uger af den ferie, der er optjent fra 01.09.20 – 01.09.21 inden 31.12.21.